Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10

Chi tiết tin tức

Tin Nông Sơn

Đảng bộ cơ sở cơ quan Đảng, Mặt trận, Đoàn thể tổ chức hội nghị tổng kết năm 2013

Ngày đăng: 14:59 | 27/12 Lượt xem: 4451

Sáng ngày 25/12/2013, Ban Thường vụ Đảng ủy cơ quan Đảng, Mặt trận, đoàn thể huyện Nông Sơn tổ chức hội nghị toàn thể đảng viên để đánh giá tình hình, kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết năm 2013; báo cáo kết quả công tác kiểm tra, giám sát năm 2013 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2014.

Dự hội nghị có đồng chí Bùi Xuân Hóa, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; lãnh đạo các cơ quan tham mưu, giúp việc Huyện ủy; lãnh đạo các cơ quan thuộc khối Đảng, Mặt trận, đoàn thể huyện; các đồng chí ủy viên ban chấp hành đảng bộ; bí thư, phó bí thư các chi bộ trực thuộc và toàn thể đảng viên của đảng bộ. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Bí thư Đảng ủy chủ trì và phát biểu khai mạc hội nghị.

Báo cáo do đồng chí Trà Tiến Tài, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy trình bày tại hội nghị nêu rõ: Năm 2013, được sự lãnh đạo trực tiếp của Ban Thường vụ, Thường trực Huyện ủy; sự phối hợp tạo điều kiện hỗ trợ về mọi mặt của lãnh đạo các cơ quan và sự đoàn kết thống nhất của tập thể cán bộ, đảng viên; Đảng bộ đã khắc phục khó khăn tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ đề ra, cụ thể: Trên lĩnh vực công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đảng bộ luôn xác định kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị là thước đo kết quả thực hiện công tác giáo dục chính trị, tư tưởng và ngược lại kết quả thực hiện công tác giáo dục chính trị, tư tưởng là thước đo kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị. Trong năm qua, gắn với triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác giáo dục chính trị, tư tưởng luôn được đảng ủy, các chi bộ quan tâm nên nhìn chung tình hình tư tưởng trong đội ngũ cán bộ, đảng viên diễn biến tốt, yên tâm công tác, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; không có biểu hiện suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện khác trái với các quy định của Đảng, Nhà nước và nội quy, quy chế của cơ quan. Gắn công tác giáo dục chính trị, tư tưởng với việc thường xuyên triển khai thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh nhằm nâng cao bản lĩnh chính trị của cán bộ, đảng viên; phát động phong trào: “Cán bộ chủ chốt, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị tự giác đi đầu, gương mẫu thực hiện học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, 100% cán bộ, đảng viên đăng ký thực hiện và sau gần 01 năm triển khai bước đầu cho thấy đã có những tác động tích cực và đạt được một số kết quả bước đầu
 Đồng chí Bùi Xuân Hóa-Phó Bí thư Huyện ủy phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, AN-QP; nhìn chung, các chi bộ trực thuộc đã phối hợp chặt chẽ với lãnh đạo cơ quan xây dựng chương trình, kế hoạch công tác phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan để tập trung lãnh đạo, triển khai thực hiện với quyết tâm phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đề ra. Kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của các cơ quan thể hiện qua việc bình chọn, xếp loại cuối năm của tỉnh, như sau: Ủy ban MTTT huyện: Đơn vị dẫn đầu; Hội Nông dân: Đơn vị dẫn đầu; Hội CTĐ: Nhì; Hội LHPN: Nhì; Hội CCB: Thứ 3; Liên đoàn Lao động: Thứ 3; Ban Dân vận: Nhì; Ban Tổ chức Huyện ủy: Thứ ba; Văn phòng Huyện ủy: Thứ tư;…)

Công tác giữ gìn trật tự được các cơ quan, đơn vị quan tâm tổ chức thực hiện. Công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông được thực hiện tốt, 100% cán bộ, công chức không vi phạm pháp luật về an toàn giao thông. Tiếp tục củng cố lực lượng tự vệ khối đảng, các tổ chức chính trị-xã hội đảm bảo về số lượng; phân công tự vệ trực vào các ngày lễ, tết và tăng cường trực sẵn sàng chiến đấu theo chỉ đạo của cấp trên; tham dự lễ ra quân huấn luyện và tham gia Đại hội TDTT, HTQP toàn huyện đạt kết quả cao. Năm 2013 cơ quan Huyện ủy được công nhận đạt tiêu chuẩn an toàn về an ninh trật tự.

Trên lĩnh vực xây dựng Đảng, giữ vững nền nếp sinh hoạt của đảng bộ, chi bộ theo quy định của Điều lệ Đảng và Quy chế làm việc đã đề ra; chất lượng sinh hoạt chi bộ có nhiều tiến bộ, nội dung sinh hoạt thực hiện theo Hướng dẫn 09-HD/BTCTW ngày 02/3/2012 của Ban Tổ chức Trung ương đảm bảo tính lãnh đạo, tính giáo dục và tính chiến đấu. Công tác phát triển đảng viên mới được quan tâm, trong năm đã giới thiệu 04 quần chúng đi học lớp nhận thức về Đảng; xem xét, đề nghị kết nạp 03 đảng viên mới (vượt chỉ tiêu đề ra). Thực hiện theo quy định việc tham gia ý kiến nhận xét, đánh giá khi bổ nhiệm, đề bạt đối với cán bộ, đảng viên sinh hoạt tại đảng bộ. Công tác kiểm tra, giám sát được tập trung lãnh đạo tổ chức thực hiện. Trong năm qua các chi bộ đã tiến hành kiểm tra, giám sát 54/61 đảng viên (KT: 25, GS: 29); Đảng ủy tiến hành kiểm tra, giám sát theo chuyên đề 07 cá nhân và 03 tập thể (chi bộ VPHU, chi bộ Hội CCB, chi bộ DV-MT); UBKT đảng ủy kiểm tra 03 tập thể (chi bộ BTC Huyện ủy, Hội Nông dân, Huyện đoàn) và 05 đồng chí bí thư, phó bí thư chi bộ theo kế hoạch đề ra. Hoạt động của các tổ chức đoàn thể trực thuộc có nhiều tiến bộ. Kết quả đánh giá chất lượng tổ chức đảng và đảng viên năm 2013: 100% các chi bộ trực thuộc đạt tiêu chuẩn TSVM; trong đó có 02 chi bộ đạt trong sạch, vững mạnh tiêu biểu; 100% đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ; Đảng bộ được Ban Thường vụ Huyện ủy xét công nhận TSVM tiêu biểu năm 2013.         

 

          Bên cạnh những kết quả đạt được, hội nghị đã thẳng thắn nhì nhận những tồn tại, hạn chế cần khắc phục, đó là: Chưa đề ra được những nội dung, giải pháp phù hợp để triển khai thực hiện công tác dân vận trong cán bộ, công chức; sinh hoạt chi bộ còn nặng về chuyên môn, nhiều chi bộ không tổ chức sinh hoạt chuyên đề. Làm việc theo chế độ kiêm nhiệm nên hầu hết các đồng chí đảng ủy viên, bí thư các chi bộ chủ yếu tập trung vào nhiệm vụ chuyên môn nên việc tham mưu cho đảng ủy trên lĩnh vực công tác được phân công chậm, hiệu quả chưa cao. 
 
 Khen thưởng tại Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Bùi Xuân Hóa, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy đánh giá cao những kết quả mà đảng bộ đã đạt được trong năm qua, đồng thời chỉ ra những hạn chế, yếu kém để đảng bộ rút kinh nghiệm, đó là: Trách nhiệm cá nhân của một vài đồng chí chưa thật sự cao; tinh thần tự phê bình và phê bình còn hạn chế nhất là đối với đảng viên trẻ; chất lượng chuyên môn của một số cán bộ, công chức chưa cao; hoạt động VHVN, TDTT chưa được tổ chức thường xuyên…Đồng chí đề nghị trong thời gian tới, Đảng bộ cần thường xuyên tập trung lãnh đạo tốt hơn nữa công tác giáo dục chính trị, tư tưởng để cán bộ, đảng viên nâng cao nhận thức nêu cao tinh thần tự học, tự rèn luyện nhất là qua thực tiễn công tác; mỗi cán bộ, đảng viên cần xây dựng lòng tự trọng để phấn đấu đạt thành tích cao nhất, góp phần cùng với đảng bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị đề ra.

          Dịp này, Đảng bộ đã tặng giấy khen cho 02 chi bộ đạt tiêu chuẩn trong sạch, vững mạnh tiêu biểu (chi bộ Dân vận-Mặt trận và chi bộ Hội Nông dân) và 10 đảng viên đủ tư cách hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2013.

Tác giả: Đào Quang Lai

Nguồn tin: Đào Quang Lai


[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

ĐĂNG NHẬP

Tài khoản  
 
Tên Video
No records to display.
Bản quyền Ủy ban nhân dân huyện Nông Sơn
Giấy phép số: 07/GP-TTĐT cấp ngày 29/9/2017
Địa chỉ: Thôn Trung Hạ, xã Quế Trung, huyện Nông Sơn, Tỉnh Quảng Nam.
Điện thoại: 0235 3650 888 - Fax: 02353 650 557
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)