Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10

Chi tiết tin tức

Tin Nông Sơn

Nội dung phát biểu của đồng chí Thái Bình- Bí thư Huyện ủy tại kỳ họp lần thứ nhất, HĐND huyện Nông Sơn khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026

Ngày đăng: 8:28 | 21/06 Lượt xem: 583

Tại Kỳ họp lần thứ nhất HĐND huyện Nông Sơn khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026, Bí thư Huyện ủy đã có bài phát biểu quan trọng, định hướng để các đại biểu tập trung thảo luận, tìm ra giải pháp căn cơ để triển khai thực hiện hiệu quả các kế hoạch đề ra.
Có thể nói, tiếp theo thành công của Đại hội đại biểu đảng bộ huyện lần thứ XXV, kết quả tốt đẹp của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021- 2026, thì thành công của kỳ họp thứ nhất HĐND huyện khóa XII sẽ là sự khởi đầu có ý nghĩa rất quan trọng trong nhiệm kỳ mới, tạo đà để HĐND huyện tiếp tục đề ra những chủ trương, giải pháp phù hợp nhằm phát huy các lợi thế của huyện để phát triển KT-XH, hoàn thành thắng lợi mục tiêu “phấn đấu xây dựng Nông Sơn cơ bản trở thành huyện nông thôn mới vào năm 2025” theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXV đã đề ra.
Thay mặt BCH Đảng bộ huyện, đồng chí Thái Bình- Bí thư Huyện ủy đã gởi lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến 30 vị đã được cử tri toàn huyện tín nhiệm, gởi gắm niềm tin, bầu vào HĐND huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2021- 2026.
Có thể nói cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026 trên địa bàn huyện đã thành công tốt đẹp. Nhờ có sự chuẩn bị tích cực, chu đáo, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận, tin tưởng của cử tri toàn huyện đã bầu đủ số lượng đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026 và cơ bản đảm bảo cơ cấu do MTTQ Việt Nam hiệp thương, thống nhất. Đây là vinh dự và cũng là trách nhiệm lớn lao của 30 vị đại biểu HĐND huyện trước cử tri toàn huyện để quyết định các vấn đề quan trọng cho mục tiêu phát triển huyện trong 5 năm đến.
Kỳ họp thứ nhất của HĐND huyện lần này có nhiệm vụ hết sức quan trọng là bầu ra các chức danh, vị trí chủ chốt của HĐND, UBND huyện để điều hành, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, công việc của HĐND, UBND huyện nhiệm kỳ 2021- 2026. Ngay sau khi có kết quả bầu cử đại biểu HĐND huyện, BTV, BCH Đảng bộ huyện đã thực hiện quy trình và thống nhất giới thiệu các nhân sự để HĐND huyện bầu ra các chức danh liên quan. Vì vậy, BCH Đảng bộ huyện mong rằng các vị đại biểu HĐND huyện nêu cao tinh thần trách nhiệm trước cử tri và Nhân dân trong huyện, lựa chọn những người xứng đáng để bầu giữ các trọng trách trong bộ máy của HĐND và UBND huyện nhiệm kỳ này, nhằm góp phần xây dựng chính quyền địa phương của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân, thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng- an ninh mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXV đã đề ra.
Tại kỳ họp lần này, đồng chí Bí thư đã chia sẻ với các vị đại biểu HĐND huyện khóa XII một số vấn đề cần quan tâm đó là: Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXV đề ra mục tiêu, phấn đấu đưa huyện cơ bản đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2025. Đây là mục tiêu quan trọng nhất mà cả hệ thống chính trị phải có quyết tâm cao, hành động quyết liệt thì mới có thể thành công. Đối với HĐND, UBND huyện và mỗi vị đại biểu HĐND huyện có vai trò hết sức quan trọng trong việc quyết định các vấn đề liên quan đến việc phát triển kinh tế- xã hội, an ninh quốc phòng trong nhiệm kỳ này để thực hiện mục tiêu phát triển huyện.
Vì vậy, mỗi đại biểu HĐND huyện cần xác định rõ nhiệm vụ mình sẽ phải làm trong vai trò đại biểu dân cử, cần có kế hoạch thực hiện một cách thiết thực để giữ lời hứa với cử tri và cũng là lời cám ơn đến cử tri đã tín nhiệm bầu cho mình, gởi gắm niềm tin vào mình, lấy hạnh phúc của Nhân dân làm mục tiêu phấn đấu. BCH Đảng bộ huyện mong muốn Thường trực HĐND, các Ban của Hội đồng nhân dân và từng đại biểu Hội đồng nhân dân cần năng động, đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm. Cần tạo sự đột phá trong việc tổ chức và điều hành các cuộc họp của HĐND cũng như toàn bộ hoạt động của HĐND huyện nhiệm kỳ này.
Các đồng chí được tái cử và các đại biểu trúng cử, cần phải tự làm mới mình, thoát ly khỏi cái cũ, cái trì trệ để đổi mới, quyết liệt hơn nữa trong chỉ đạo, linh hoạt trong điều hành nhất là kịp thời ban hành các chủ trương, phát huy tối đa các nguồn lực để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, phát triển văn hóa - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh; đồng thời có đủ lực lượng cần thiết để tăng cường giám sát việc chấp hành chủ trương của Đảng, pháp luật của nhà nước, Nghị quyết HĐND và nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận nhân dân đối với các chủ trương, các chính sách được ban hành.
Cần phát huy vai trò, trách nhiệm của Thường trực HĐND, UBND huyện, các Ban của HĐND, các vị đại biểu HĐND và các cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc kịp thời đề xuất trình HĐND huyện xem xét, ban hành những cơ chế, các quyết định chủ trương đầu tư, những dự án sử dụng các nguồn lực đất đai, tài nguyên thật sự cụ thể, hiệu quả, khả thi, dung quy định pháp luật, bắt nguồn từ thực tiễn đời sống, khả năng nguồn lực và yêu cầu phát triển kinh tế-xã hội của huyện. Tiếp tục phát huy, đổi mới công tác giám sát của HĐND. Ngoài giám sát chuyên đề, chú trọng công tác giám sát thường xuyên, đột xuất về những vấn đề được cử tri và dư luận quan tâm để phát hiện bất cập và kiến nghị giải pháp điều chỉnh cụ thể, kịp thời. Nội dung giám sát không chỉ tập trung đánh giá công tác triển khai, kết quả chấp hành chủ trương, chính sách, mà còn phải chú trọng việc nắm bắt, đánh giá tình hình tư tưởng Nhân dân đối với các chủ trương, chính sách để điều chỉnh kịp thời, góp phần hoàn thành tốt các nhiệm vụ kế hoạch KTXH đề ra.
Đồng chí Thái Bình- Bí thư Huyện ủy cũng đề nghị các vị đại biểu HĐND huyện thường xuyên liên hệ, tiếp xúc với cử tri và nhân dân để nắm bắt kịp thời nguyện vọng, kiến nghị của cử tri. Tiếp tục nghiên cứu, đổi mới công tác tiếp xúc cử tri; khuyến khích đại biểu tăng cường tiếp xúc cử tri theo chuyên đề, theo nhóm đối tượng và tại nơi cư trú, nơi làm việc; tăng thời gian đối thoại, chú ý việc gợi mở để cử tri, nhân dân tham gia đóng góp ý kiến, hiến kế các giải pháp thực hiện các nhiệm vụ chính trị trọng tâm của huyện. Đồng thời, từng đại biểu HĐND phải trau dồi kiến thức pháp luật, nắm bắt tình hình KT-XH để có thể trao đổi, giải thích trực tiếp với cử tri, chỉ chuyển những kiến nghị không thuộc thẩm quyền về HĐND và tích cực theo dõi, đôn đốc, giám sát việc giải quyết các kiến nghị của cử tri.
Tăng cường, nâng cao hiệu quả phối hợp công tác giữa Thường trực HĐND với UBND, Ủy ban MTTQ, Tòa án Nhân dân, Viện KSND huyện và các cơ quan, đơn vị, tổ chức, chính quyền các địa phương trong quản lý các mặt của đời sống kinh tế - xã hội. Ðồng thời, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc trong việc tập hợp, vận động, đoàn kết rộng rãi các tầng lớp nhân dân trong huyện, tạo thành sức mạnh tổng hợp trong việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch KTXH của huyện đã đề ra.

BCH Đảng bộ huyện tin tưởng rằng, HĐND huyện nhiệm kỳ này sẽ kế thừa, phát huy những thành quả và bài học kinh nghiệm của các khóa trước; bằng sự nỗ lực, trách nhiệm của các ngành, các cấp, cơ quan, đơn vị, địa phương; sự ủng hộ, giúp đỡ và giám sát của cử tri, nhân dân trong huyện, HĐND huyện và các vị đại biểu HĐND huyện khóa XII sẽ hoàn thành tốt trọng trách của mình. 

Quang cảnh kỳ họp thứ I HĐND huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026
Quang cảnh kỳ họp thứ I HĐND huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026
Đồng chí Thái Bình- Bí thư Huyện ủy Nông Sơn phát biểu tại kỳ họp
Đồng chí Thái Bình- Bí thư Huyện ủy Nông Sơn phát biểu tại kỳ họp
Cấp giấy chứng nhận cho 30 người trúng cử đại biểu HĐND huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026.
Cấp giấy chứng nhận cho 30 người trúng cử đại biểu HĐND huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026.

Tác giả: Minh Thông

Nguồn tin: Trung tâm VHTT&TTTH huyện Nông Sơn


[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

ĐĂNG NHẬP

Tài khoản  
 
Tên Video
No records to display.
Bản quyền Ủy ban nhân dân huyện Nông Sơn
Giấy phép số: 07/GP-TTĐT cấp ngày 29/9/2017
Địa chỉ: Thôn Trung Hạ, xã Quế Trung, huyện Nông Sơn, Tỉnh Quảng Nam.
Điện thoại: 0235 3650 888 - Fax: 02353 650 557
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)