Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10

Chi tiết tin tức

Giáo dục - Y Tế

Thông cáo báo chí số 80 Về công tác phòng, chống dịch covid-19 Trên địa bàn tỉnh quảng nam

Ngày đăng: 7:37 | 20/07 Lượt xem: 493

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Quảng Nam (Ban Chỉ đạo) thông tin nhanh về một số nội dung liên quan đến phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam cập nhật tình hình đến 11h00 ngày 19/7/2021, như sau:

1. Tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam và các biện pháp triển khai phòng, chống dịch bệnh của Ban Chỉ đạo

1.1. Tính từ đầu mùa dịch đến nay

- Công tác xét nghiệm: Đã triển khai thực hiện 177.497 mẫu xét nghiệm, trong đó: 168 mẫu dương tính (+), 177.110 mẫu âm tính (-), 219 mẫu đang chờ kết quả;

- Cách ly y tế tập trung: Tổng số 28.996 người; trong đó: đang cách ly tập trung cho 7.238 người và kết thúc cách ly cho 21.758 người;

- Cách ly tại cơ sở y tế: Tổng số 1.091 người; trong đó: đang cách ly cho 57 người và đã kết thúc cách ly cho 1.034 người;

- Cách ly tại nhà: Tổng số 97.125 người; trong đó: đang cách ly cho 5.061 người và đã kết thúc cách ly cho 92.064 người.

1.2.     Tính từ ngày 29/4/2021 đến nay

- Về mẫu xét nghiệm: đã thực hiện 67.592 mẫu xét nghiệm, trong đó: 51 mẫu mẫu dương tính (+) (trong đó: nhập cảnh: 33; xâm nhập từ bên ngoài: 18; lây nhiễm thứ phát trong cộng đồng: 0), 67.373  mẫu âm tính (-), 219 mẫu đang chờ kết quả (trong ngày có 1.203mẫu xét nghiệm);

- Cách ly y tế tại cơ sở cách ly tập trung: Tổng số 15.072 người; trong đó: đang cách ly tập trung cho 7.238 người (Trong đó: đang cách ly tại khách sạn/ cơ sở lưu trú: 5.437 người; đang cách ly tại các cơ sở cách ly do Quân sự quản lý: 200 người; đang cách ly tại các cơ sở cách ly tập trung dân sự:1.601 người), kết thúc cách ly cho 7.834 người (số cách ly mới trong ngày: 230; số kết thúc cách ly mới trong ngày: 59);

- Cách ly tại cơ sở y tế: Tổng số 137 người; trong đó: đang cách ly cho 57 người (trong đó: bệnh nhân COVID-19: 24 người; đối tượng có yếu tố dịch tễ: 33 người), đã kết thúc cách ly cho 80 người (số cách ly mới trong ngày: 30 người; số kết thúc cách ly trong ngày: 00 người)

- Cách ly tại nhà: Tổng số 29.835 người; trong đó: đang cách ly cho 5.061 người (Trong đó: đối tượng F2: 258 người; đối tượng có yếu tố dịch tễ: 4.803 người) và đã kết thúc cách ly cho 24.744 người (số cách ly mới trong ngày: 701 người; số kết thúc cách ly trong ngày: 263 người).

2. Tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới  đối với lái xe và các phương tiện vận chuyển

Thực hiện Công văn số 5753/BYT-MT ngày 19/7/2021 của Bộ Y tế về việc xét nghiệm và tạo điều kiện thuận lợi cho người vận chuyển hành hóa; Công văn số 407-CV/TU ngày 17/7/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy ngày 17/7/2021 về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới; trước tình hình dịch Covid-19 tại thành phố Đà Nẵng và tỉnh Quảng Ngãi đang diễn biến phức tạp; để đảm bảo an toàn phòng, chống dịch bệnh, duy trì sản xuất kinh doanh,

Ngày 19/7/2021, tại Công văn số 4473/UBND-KGVX, UBND tỉnh Quảng Nam đề nghị:

  - Đối với lái xe, các phương tiện vận chuyển hàng hoá từ tỉnh Quảng Ngãi/thành phố Đà Nẵng vào Quảng Nam và ngược lại

  + Đề nghị các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh điều chỉnh Kế hoạch sản xuất, kinh doanh của đơn vị mình phù hợp tình hình thực tế theo Công văn số 4214/UBND-KGVX ngày 09/7/2021 và Công văn số 4435/UBND-KGVX ngày 16/7/2021 của UBND tỉnh; trường hợp cần thiết thì phải thực hiện theo nguyên tắc: lái xe từ tỉnh Quảng Nam vận chuyển hàng hóa, nguyên vật liệu đến bàn giao tại chốt kiểm soát giáp ranh với tỉnh Quảng Ngãi/thành phố Đà Nẵng, lái xe Quảng Ngãi/thành phố Đà Nẵng tiếp nhận xe trên và chở về nơi giao nhận hàng. Khi xe từ tỉnh Quảng Ngãi/thành phố Đà Nẵng quay lại thì lái xe tỉnh Quảng Nam tiếp nhận và chở về nhà máy, cơ sở sản xuất, kinh doanh. Các lái xe, người đi theo xe tỉnh Quảng Nam, tỉnh Quảng Ngãi, thành phố Đà Nẵng phải có Giấy xác nhận kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-COV-2 (theo phương pháp RT-PCR hoặc Test nhanh kháng nguyên) được thực hiện trong vòng 72 giờ (kể từ khi lấy mẫu) theo đúng tinh thần Công điện số 973/CĐ-BYT ngày 30/6/2021 của Bộ Y tế về tăng cường phòng, chống lây nhiễm SARS-CoV-2 cho người điều khiển, người đi trên phương tiện vận tải hàng hóa, hành khách liên tỉnh, Công văn số 5753/BYT-MT ngày 19/7/2021 của Bộ Y tế về việc xét nghiệm và tạo điều kiện thuận lợi cho người vận chuyển hành hóa.

+ Riêng xe vận chuyển hàng hoá có tính đặc thù, xe đặc chủng, chuyên dụng (container, xăng dầu, gas, betong, nhựa đường…) hoặc chở các mặt hàng thiết yếu phục vụ khám chữa bệnh, lương thực, thực phẩm… được ra vào tỉnh Quảng Nam với điều kiện lái xe người phục vụ trên xe, nhân viên bốc, xếp dỡ hàng hóa đi theo xe phải có Giấy chứng nhận xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 (theo phương pháp RT-PCR hoặc Test nhanh kháng nguyên) được thực hiện trong vòng 72 giờ (kể từ khi lấy mẫu), có Giấy xác nhận tuyến đường vận chuyển của các cơ sở sản xuất kinh doanh, đơn vị thi công; thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh và chỉ đến vị trí được xác định trong Giấy xác nhận. Cơ sở sản xuất kinh doanh hoặc đơn vị thi công có xác nhận bố trí chỗ ở riêng tại nơi làm việc hoặc cơ sở lưu trú trên địa bàn tỉnh.

- Các trường hợp cá biệt khác phát sinh liên quan đến vận chuyển hàng hóa phục vụ sản xuất, kinh doanh, thi công công trình ngoài quy định nêu trên; các cơ sở sản xuất kinh doanh hoặc đơn vị thi công Báo cáo UBND/Ban chỉ đạo cấp tỉnh phòng, chống dịch bệnh Covid-19 xem xét, giải quyết./.

3. Phối hợp đón bà con nhân dân huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam từ Thành phố Hồ Chí Minh có hoàn cảnh khó khăn có nguyện vọng về quê

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch tại Thành phố Hồ Chí Minh tại Công văn số 4777/VPCP-QHĐP ngày 15/7/2021 của Văn phòng Chính phủ và Công văn số 5389/BYT-MT ngày 07/7/2021 của Bộ Y tế về việc tiếp nhận đối với người từ Thành phố Hồ Chí Minh về địa phương, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh Quảng Nam đã ban hành Phương án đón người dân Quảng Nam từ thành phố Hồ Chí Minh và một số tỉnh, thành phố khu vực phía Nam có hoàn cảnh khó khăn hoặc các trường hợp đặc biệt có nguyện vọng về quê được ban hành kèm theo Quyết định số 98/QĐ-BCĐ ngày 18/7/2021 (đã gửi Phương án này đến UBND/BCĐ phòng, chống dịch Covid-19 Thành phố Hồ Chí Minh); theo đề nghị của UBND huyện Quế Sơn tại Tờ trình số 150/TTr-UBND ngày 18/7/2021;

Ngày 18/7/2021, UBND tỉnh Quảng Nam ban hành Công văn số 4442/UBND-KGVX, nội dung cụ thể như sau:

- Kính đề nghị UBND/BCĐ phòng, chống dịch bệnh Covid-19 Thành phố Hồ Chí Minh thống nhất danh sách bà con nhân dân huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam ở Thành phố Hồ Chí Minh có nguyện vọng về quê (Phụ lục danh sách đính kèm); thời gian khởi hành vào ngày 22/7/2021.

- Chỉ đạo Sở Y tế, các Sở, Ban, ngành, địa phương liên quan phối hợp với Hội đồng hương Quảng Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh hỗ trợ, tạo điều kiện để người dân đến địa điểm đón (do Hội đồng hương huyện Quế Sơn thống nhất với UBND phường nơi có địa điểm đón và thông báo cho bà con được biết); đồng thời, tạo điều kiện để xe của tỉnh Quảng Nam mang dòng chữ “XE ĐÓN NGƯỜI DÂN QUẢNG NAM TỪ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH VỀ QUÊ” được qua các chốt kiểm soát phòng, chống dịch bệnh Covid-19 để vào đón người dân; hỗ trợ xét nghiệm test nhanh kháng nguyên hoặc RT-PCR cho bà con nhân dân huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam như đã nêu trên (trong thời gian 48 tiếng trước khi lên xe về Quảng Nam).

4.   Công tác truy vết

4.1. Liên quan đến bệnh nhân T.T.B – BN53956 (1996) ghi nhận tại
thành phố Hội An
(Địa chỉ thường trú: Tiên Hà, Tiên Phước/Địa chỉ lưu trú: Tân An, Hội An): có  173 F1 đã được giám sát, cách ly tập trung và lấy mẫu xét nghiệm (kết quả: 07 trường hợp dương tính và 166 mẫu âm tính).

4.2. Các ca bệnh có nguồn lây từ thành phố Đà Nẵng

a) Liên quan đến bệnh nhân T.T.H.Y - BN53957 (1997) ghi nhận tại thị xã Điện Bàn (có yếu tố dịch tễ liên quan đến bệnh nhân P.T.T.N (BN51582), công bố tại TP Đà Nẵng): có 07 F1 (Điện Bàn: 06 F1, Duy Xuyên: 01 F1) đã được giám sát, cách ly tập trung và kết quả xét nghiệm âm tính.

b) Liên quan đến bệnh nhân L.K.D - BN55970 (2018) ghi nhận tại huyện Quế Sơn, đã được cách ly ngày 17/7/2021, là F1 bệnh nhân L.T.K.L (BN51291) công bố tại thành phố Đà Nẵng ngày 18/7/2021: có 10 trường hợp F1 liên quan đã được giám sát, cách ly tập trung và kết quả xét nghiệm âm tính.

c) Liên quan đến ca bệnh nghi ngờ N.X.T - (1989) ghi nhận tại huyện Điện Bàn, là F1 bệnh nhân N.X.K TP Đà Nẵng: có 19 trường hợp F1 liên quan đã được giám sát, cách ly tập trung và lấy mẫu xét nghiệm, 20 trường hợp F2 được giám sát cách ly tại nhà.

4.3. Ca bệnh về từ thành phố Hồ Chí Minh

Liên quan đến bệnh nhân T.T.T - BN55969 (2004) ghi nhận tại huyện Nông Sơn: là bệnh nhân về từ thành phố Hồ Chí Minh ngày 18/7/2021 và được đưa về cách ly tập trung ngay khi về Quảng Nam.

4.4. Các ca bệnh tại ghi nhận tại huyện Tiên Phước có liên quan đến
bệnh nhân T.T.B (BN53956)
tại TP Hội An công bố sáng ngày 19/7/2021

a) Liên quan đến bệnh nhân L.V.T - BN56059 (1990): có 141 trường hợp F1 liên quan đã được giám sát, cách ly tập trung và lấy mẫu xét nghiệm.

b) Liên quan đến bệnh nhân T.T.L.X - BN56060 (1966): có 64 trường hợp F1 liên quan đã được giám sát, cách ly tập trung và lấy mẫu xét nghiệm.

c) Liên quan đến bệnh nhân T.V.T - BN56061 (1995) và Đ.V.P - BN56062 (2004): có 36 trường hợp F1 liên quan đã được giám sát, cách ly tập trung và lấy mẫu xét nghiệm, 81 trường hợp F2 được giám sát cách ly tại nhà.

d) Liên quan đến bệnh nhân T.V.L - BN56063 (1971): có 16 trường hợp F1 liên quan đã được giám sát, cách ly tập trung và lấy mẫu xét nghiệm.

e) Liên quan đến bệnh nhân H.T.T.T- BN56064 (1986): có 31 trường hợp F1 liên quan đã được giám sát, cách ly tập trung và lấy mẫu xét nghiệm; 197 trường hợp F2 được giám sát cách ly tại nhà

f) Liên quan đến bệnh nhân L.T.B.N - BN56065 (2019): có 02 trường hợp F1 liên quan đã được giám sát, cách ly tập trung và lấy mẫu xét nghiệm.

4.5. Các ca bệnh công bố tại tỉnh Lào Cai, có địa chỉ nhà tại Quảng Nam

a) Liên quan đến bệnh nhân T.H.T - BN53929 (1989), công bố tại tỉnh
Lào Cai
- có địa chỉ thường trú tại phường An Phú, thành phố Tam Kỳ: có 10 F1 được giám sát, cách ly tập trung và kết quả xét nghiệm âm tính.

b) Liên quan đến bệnh nhân H.V.T- BN53930 (1986), xét nghiệm tại tỉnh
Lào Cai
- có địa chỉ thường trú tại xã Tam Đàn, huyện Phú Ninh: có 08 F1 được giám sát, cách ly tập trung và kết quả xét nghiệm âm tính.

4.6. Kết quả quản lý, giám sát y tế người  từ TP Hồ Chí Minh và TP Hà Nội về tỉnh Quảng Nam từ ngày 31/5/2021 đến nay: có 6.455 người được giám sát, trong đó: 5.696 người về từ TP Hồ Chí Minh; 759 người về từ TP Hà Nội (số phát sinh mới trong ngày: TP. Hồ Chí Minh: 72 người, TP Hà Nội: 05 người); đã cách ly y tế tập trung 1.140 người; cách ly y tế tại nhà 5.315 người; có 6.194 người đã được lấy mẫu xét nghiệm , trong đó 01 mâu dương tính (+), 6152 mẫu có kết quả âm tính (-),  41 mẫu đang đợi kết quả; các đối tượng còn lại sẽ được lấy mẫu vào những ngày tiếp theo theo quy định.


5. Thông tin về các ca bệnh

TT

Thông tin chung

Các địa điểm và mốc thời gian liên quan

Tỉnh

Quận/
huyện

Xã/
phường

Địa điểm

Mốc
thời gian

I.    Các ca bệnh phát hiện tại Quảng Nam

01

Bệnh nhân T.T.T - BN55969 (2004) ghi nhận tại huyện Nông Sơn, bệnh nhân về từ thành phố Hồ Chí Minh ngày 18/7/2021 và được cách ly tập trung ngay khi về Quảng Nam

- Giới tính: Nam

- Sinh năm: 2004

- Địa chỉ thường trú: xã Phước Ninh, huyện Nông Sơn, tỉnh Quảng Nam.

- Nghề nghiệp: lao động tự do

Chuyến bay VN128, ngày 18/7/2021,
từ sân bay Tân Sơn Nhất đến sân bay Đà Nẵng

02

Bệnh nhân L.K.D - BN55970 (2018) ghi nhận tại huyện Quế Sơn là F1 bệnh nhân L.T.K.L (BN51291) công bố tại thành phố Đà Nẵng ngày 18/7/2021

- Giới tính: Nữ

- Sinh năm: 2018

- Địa chỉ: phường Hòa Hiệp Nam, Liên Chiểu, Đà Nẵng.

- Nghề nghiệp: Còn nhỏ

Đà Nẵng

Liên Chiểu

Hòa Khánh Bắc

Cơ sở giữ trẻ tầng 5 chung cư khu công nghiệp Hòa Khánh

Ngày 05/07/2021 đến ngày 15/7/2021

TT

Tông tin chung

Các địa điểm và mốc thời gian liên quan

Tỉnh

Quận/
huyện

Xã/
phường

Địa điểm

Mốc
thời gian

03

Bệnh nhân L.V.T - BN56059 (1990) ghi nhận tại huyện Tiên Phước, là F1 bệnh nhân T.T.B (BN53956) tại TP Hội An công bố sáng ngày 19/7/2021.

- Giới tính: Nam

- Sinh năm: 1990

- Quốc tịch: Việt Nam

- Địa chỉ:  Tiên Ngọc - Tiên Phước -
Quảng Nam

- Nghề nghiệp: chụp hình

 

 

Quảng Nam

TP Tam Kỳ

An Mỹ

Quán Ocha House

128 Hùng Vương,

15h00 đến 15h30 ngày 11/07/2021

Tân Thạnh

Quán cafe Mr Goodtea ở quảng trường Tam Kỳ

14h đến 15h
ngày 16/7/2021

Tân Thạnh

Trường mầm non Blue Sky tại đường Huyền Trân Công Chúa

15h đến 18h
ngày 16/7/2021

An Mỹ

Cơm gà Tân Duyên đường Trưng Nữ Vương

18h đến 18h30
ngày 16/7/2021

 

Quán bi da Tam Kỳ -đường Lý Thường Kiệt

18h30 ngày 16/7/2021

An Mỹ

Quán trà chanh ở 105 Hùng Vương,
đối diện UBND
thành phố Tam Kỳ

Tối ngày 16/7/2021

Tân Thạnh

Quán cafe EDEN

9h đến 13h, ngày 17/7/2021

An Mỹ

Quán bún cô Tình ở 168 Nguyễn Đình Chiểu

13h05, ngày 17/7/2021

Tân Thạnh

Quán cafe Đóm sau lưng nhà hàng An Hà Tam Kỳ

Chiều ngày 17/7/2021

04

Bệnh nhân T.T.L.X - BN56060 (1966) ghi nhận tại huyện Tiên Phước, là F1 bệnh nhân T.T.B (BN53956) tại TP Hội An công bố sáng ngày 19/7/2021

- Giới tính: Nữ

- Sinh năm: 1966

- Địa chỉ:  Tiên Sơn - Tiên Phước - Quảng Nam

- Nghề nghiệp: Nông

Quảng Nam

Tiên Phước

Tiên Hà

Đám cưới tại nhà ông N.T.L

Sáng đến 13h30 ngày 15/07/2021

Quảng Nam

Tiên Phước

Tiên Sơn

Đám giáp năm tại nhà ông Đ.T.T

Ngày 17/7/2021

05

Bệnh nhân T.V.T – BN56061 (1995) ghi nhận tại huyện Tiên Phước, là F1 bệnh nhân T.T.B (BN53956) tại TP Hội An công bố sáng ngày 19/7/2021.

- Giới tính: Nam

- Sinh năm: 1995

- Địa chỉ:  Tiên Châu - Tiên Phước - Quảng Nam

- Nghề nghiệp: Thợ hồ

Quảng Nam

Tam Kỳ

 

Quán thịt cầy thui rơm đường Hùng Vương

Tối ngày 16/07/2021

06

Bệnh nhân Đ.V.P - BN 56062  (2004) ghi nhận tại huyện Tiên Phước, là F1 bệnh nhân T.T.B (BN53956) tại TP Hội An công bố sáng ngày 19/7/2021.

- Giới tính: Nam

- Sinh năm: 2004

- Địa chỉ:  Tiên Châu - Tiên Phước - Quảng Nam

- Nghề nghiệp: Tự do

Bệnh nhân hằng ngày làm việc tại nhà, chỉ tiếp xúc với người nhà và bạn bè.

07

Bệnh nhân T.V.L - BN 56063 (1971) ghi nhận tại huyện Tiên Phước, là F1 bệnh nhân T.T.B (BN53956) tại TP Hội An công bố sáng ngày 19/7/2021.

- Giới tính: Nam, Sinh năm: 1971

- Địa chỉ:  Tiên Hà - Tiên Phước

- Nghề nghiệp: Nông

Quảng Nam

Tiên Phước

Tiên Hà

Đám cưới tại nhà ông N.T.L

Sáng đến 13h30 ngày 15/07/2021

08

Bệnh nhân H.T.T.T - BN 56064 (1971)
ghi nhận tại huyện Tiên Phước, là F1 bệnh nhân T.T.B (BN53956)
tại TP Hội An công bố sáng ngày 19/7/2021.

- Giới tính: Nữ

- Sinh năm: 1986

- Địa chỉ:  Tiên Hà - Tiên Phước

- Nghề nghiệp: Công nhân

 

 

 

Công ty may
Lộc Lộc Phát

Từ 7h30 đến 17h00 từ ngày 10/07/2021 đến 14/07/2021

Quảng Nam

Tiên Phước

Tiên Hà

Đám cưới tại nhà ông N.T.L

Sáng đến 13h30 ngày 15/07/2021

09

Bệnh nhân L.T.B.N - BN 56065 (1971) ghi nhận tại huyện Tiên Phước, là F1 bệnh nhân T.T.B (BN53956) tại TP Hội An công bố sáng ngày 19/7/2021.

- Giới tính: Nữ

- Sinh năm: 2019

- Địa chỉ:  Tiên Hà - Tiên Phước

- Nghề nghiệp: Còn nhỏ

Quảng Nam

Tiên Phước

Tiên Hà

Đám cưới tại nhà ông N.T.L

Buổi sáng đến 13h30 ngày 15/07/2021

10

Ca bệnh nghi ngờ N.X.T - (1989) ghi nhận tại huyện Điện Bàn, là F1 bệnh nhân N.X.K tại TP Đà Nẵng - Giới tính: Nam

- Sinh năm: 1989

- Quốc tịch: Việt Nam

- Địa chỉ:  Điện Hòa – Điện Bàn

- Nghề nghiệp: Thợ sơn nước

Quảng Nam

Điện Bàn

Điện Hòa

Quán Cà phê
Mây Trắng

Buổi sáng,
từ ngày 12/07/2021- đến ngày 14/07/2021

II.      Các ca bệnh công bố tại tỉnh Lào Cai, có địa chỉ nhà và yếu tố dịch tễ liên quan đến Quảng Nam

11

Ca bệnh T.H.T- BN53929 (1989), công bố tại tỉnh Lào Cai - có địa chỉ thường trú tại phường An Phú, thành phố Tam Kỳ

- Giới tính: Nam

- Sinh ngày: 01/9/1989.

- Địa chỉ thường trú: phường An Phú, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam.

- Nghề nghiệp: phụ xe công-ten-nơ.

Quảng Nam

Tam Kỳ

An Phú

quán ăn Cô Trang sát Trường Tiểu học Ngô Quyền (cở sở 2)

6h30 đến 7h00 ngày 14/7/2021

Tam Kỳ

An Phú

Chợ trước bệnh viện Phạm Ngọc Thạch

10h30 đến 11h00 ngày 14/7/2021

12

Bệnh nhân H.V.T – BN53930  (1986), công bố  tại tỉnh Lào Cai - có địa chỉ thường trú tại xã
Tam Đàn, huyện Phú Ninh
.

- Giới tính: Nam

- Sinh ngày: 17/10/1986

- Địa chỉ thường trú: xã Tam Đàn, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam.

- Nghề nghiệp: lái xe công-ten-nơ.

Quảng Nam

Phú Ninh

Tam Đàn

Quán cafe Phạm Duy thôn Phú Yên,
Tam Đàn 

07h đến 08h ngày 14/7/2021

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Quảng Nam trân trọng cảm ơn các cơ quan báo chí trong và ngoài tỉnh đã chia sẻ, đồng hành cùng tỉnh Quảng Nam trong công tác tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh. Xin cảm ơn!

Nguồn tin: BCĐ Phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Quảng Nam


[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

ĐĂNG NHẬP

Tài khoản  
 
Tên Video
No records to display.
Bản quyền Ủy ban nhân dân huyện Nông Sơn
Giấy phép số: 07/GP-TTĐT cấp ngày 29/9/2017
Địa chỉ: Thôn Trung Hạ, xã Quế Trung, huyện Nông Sơn, Tỉnh Quảng Nam.
Điện thoại: 0235 3650 888 - Fax: 02353 650 557
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)