Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10

Chi tiết tin tức

Giáo dục - Y Tế

Kết luận của lãnh đạo tỉnh tại buổi làm việc với Hội An và Điện Bàn về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19

Ngày đăng: 9:50 | 26/07 Lượt xem: 455

UBND tỉnh vừa ban hành Thông báo số 294/TB-UBND ngày 25/7/2021 về Kết luận của đồng chí Trần Văn Tân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Bí thư Ban Cán sự đảng UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo cấp tỉnh tại buổi làm việc với thành phố Hội An và thị xã Điện Bàn về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 vào ngày 25/7/2021.

Theo đó, tại buổi làm việc, đồng chí Trần Văn Tân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Bí thư Ban Cán sự đảng UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo cấp tỉnh phòng, chống dịch kết luận một số nội dung:

UBND tỉnh ghi nhận và đánh giá rất cao sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, toàn diện của Ban Thường vụ cấp ủy, UBND thành phố Hội An và thị xã Điện Bàn trong công tác phòng, chống dịch bệnh COVID - 19 trên địa bàn thời gian qua; nhất là chủ động, tích cực truy vết thần tốc tất cả trường hợp có liên quan đến các ca dương tính vừa mới xuất hiện trong cộng đồng, cách ly, khoanh vùng dập dịch kịp thời, lấy mẫu xét nghiệm nhanh, có kết quả sớm nhất để chủ động áp dụng các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh phù hợp.

Để tiếp tục triển khai đồng bộ các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong thời gian đến; đề nghị Ban Thường vụ cấp ủy, UBND thành phố Hội An và thị xã Điện Bàn; các cơ quan, đơn vị có liên quan tập trung thực hiện ngay một số nội dung chủ yếu như sau:

Giao UBND/Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 thành phố Hội An thành lập ngay các chốt kiểm soát dịch bệnh tại cửa ngõ ra vào thành phố giáp ranh với các địa phương khác, cả chốt trục giao thông chính lẫn các chốt đường ĐH, ĐX… để quản lý chặt chẽ người ra/vào kể từ 12 giờ, ngày 25/7/2021 cho đến khi có thông báo mới; trường hợp đặc biệt/cấp thiết người dân ra/vào địa bàn thành phố phải có xác nhận của UBND cấp xã nơi thường trú và được sự đồng ý của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 thành phố. Trong thời gian thực hiện chốt chặn, thần tốc truy vết, khoanh vùng dập dịch; yêu cầu toàn bộ người dân thành phố ở yên trong nhà, chỉ ra ngoài khi thật sự cần thiết, thực hiện nghiêm yêu cầu 5K của Bộ Y tế.

Thống nhất áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch bệnh theo đúng Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ đối với các phường: Tân An, Thanh Hà; thôn Trảng Suối, xã Cẩm Hà; theo đúng Chỉ thị 19/CT-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ đối với xã Tân Hiệp; theo đúng Chỉ thị 15/CT-TTg ngày 27/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ đối với các thôn còn lại của xã Cẩm Hà, các xã, phường còn lại của thành phố Hội An. Giao Chủ tịch UBND - Trưởng Ban Chỉ đạo phòng chống dịch thành phố Hội An xem xét quyết định áp dụng biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn mình phụ trách theo đúng quy định hiện hành (Công điện 541/CĐ-TTg ngày 23/4/2021 của Thủ tướng Chính phủ, Thông báo số: 81/TB-VPCP ngày 26/4/2021, 98/TB/VPCP ngày 01/5/2021 của Văn phòng Chính phủ, Công điện số 03/CĐ-UBND ngày 03/5/2021 của UBND tỉnh, Quyết định 2686/QĐ-BCĐ ngày 31/5/2021 của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, Quyết định số 80/QĐ-BCĐ ngày 19/6/2021 của Ban Chỉ đạo cấp tỉnh phòng, chống dịch COVID-19).

Thống nhất lấy mẫu xét nghiệm diện rộng cho các hộ gia đình (đại diện) tại phường Tân An, phường Thanh Hà, thôn Trảng Suối, xã Cẩm Hà. Trung tâm Kiểm soát bênh tật tỉnh tích cực hỗ trợ thành phố Hội An khẩn trương thực hiện (theo phương pháp gộp đại diện hộ gia đình), ưu tiên từ tâm dịch toả rộng ra bán kính các khu dân cư. UBND/Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch thành phố Hội An chỉ đạo Trung tâm Y tế, Bệnh viên Đa khoa Hội An và các đơn vị có liên quan cùng với sự hỗ trợ của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh để tiếp tục khẩn trương truy vết tất cả các trường hợp F1, F2 còn lại trên địa bàn.

UBND/Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch thành phố chỉ đạo UBND cấp xã chủ động thành lập các khu cách ly tập trung trên địa bàn, trưng dụng các trường học và ký túc xá Trường THPT chuyên Lê Thánh Tông làm khu cách ly tập trung, tiếp tục sử dụng các khu cách ly tập trung tại Trường Cao đẳng Công nghệ, Kinh tế và Thủy lợi miền Trung và Trường PTDT Nội trú tỉnh để đảm bảo điều kiện cách ly trong trường hợp số F1 tăng cao; yêu cầu mọi người trong khu cách ly chấp hành nghiêm ngặt các biện pháp phòng, chống dịch (không tiếp xúc, thực hiện nghiêm yêu cầu 5K của Bộ Y tế, phòng nào ở yên phòng nấy…) để tránh lây nhiễm chéo trong các khu cách ly.

Giao UBND thành phố Hội An khẩn trương triển khai thực hiện Quyết định 1956/QĐ-UBND ngày 14/7/2021; Quyết định 2056/QĐ-UBND ngày 24/7/2021 của UBND tỉnh về chi hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động và người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 theo đúng quy định tại Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ, Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ. Trường hợp sử dụng trên 50% nguồn dự phòng ngân sách thành phố thì tổng hợp, lập dự toán gửi Sở Tài chính thẩm định, trình UBND tỉnh xem xét, bổ sung kịp thời.

Thống nhất chủ trương thành phố Hội An tổ chức cách ly tập trung có thu phí đối với người từ vùng dịch về tại các khách sạn đã được UBND tỉnh thống nhất và những cơ sở lưu trú khác đảm bảo điều kiện, được thành phố kiểm tra, đề xuất tỉnh cho phép.

Thống nhất UBND/BCĐ phòng chống dịch thành phố Hội An rà soát lại các trường hợp đã cách ly tại Trường Cao đẳng Công nghệ, Kinh tế và Thủy lợi miền Trung (người về từ vùng dịch) đủ 10 ngày, đã xét nghiệm 3 lần âm tính thì chuyển về tiếp tục cách ly tại nhà, nơi lưu trú cho đủ 21 ngày.

Giao Sở Y tế, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh tích cực phối hợp, hỗ trợ tối đa nguồn nhân lực… cho thành phố Hội An trong quá trình điều tra dịch tễ, thần tốc truy vết, lấy mẫu, xét nghiệm sớm nhất có thể.

Giao Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh báo cáo cấp có thẩm quyền cho tạm dừng diễn tập chiến đấu khu vực phòng thủ tại thành phố Hội An và các địa phương khác của tỉnh Quảng Nam để tập trung cho công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp hiện nay.

Đề nghị Công ty Cổ phần Công Nghiệp hỗ trợ miền Trung: Chủ động phối hợp với đon vị chức năng để tổ chức xét nghiệm cho toàn bộ công nhân của Công ty do đã có ca dương tính tại đây (kinh phí do đơn vị tự chi trả). Thống nhất thực hiện phương án 03 tại chỗ với số lượng 500 công nhân theo đề nghị của Công ty khi toàn bộ công, nhân viên của Công ty có kết quả xét nghiệm âm tính theo đúng quy định.

Ban Quản lý Khu công nghiệp Điện Nam- Điện Ngọc và các nhà máy, xí nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh trong khu công nghiệp này thực hiện nghiêm túc các nội dung chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 4596/UBND-KGVX ngày 22/7/2021 về tăng cường thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Nếu nhà máy, xí nghiệp có ca dương tính thì thực hiện đầy đủ các biện pháp như Công ty Cổ phần Công Nghiệp hỗ trợ miền Trung (tại Điểm 11 nêu trên).

Trước mắt, định kỳ xét nghiệm tối thiểu 05-07 ngày/lần cho toàn bộ người lao động (NLĐ) tham gia cung cấp các dịch vụ có tiếp xúc với người lao động tại các cơ sở sản xuất kinh doanh trong khu công nghiệp và tối thiểu 20% người lao động tại cơ sở sản xuất kinh doanh có nguy cơ cao (lưu ý các đối tượng: các nhà quản lý, chuyên gia, tổ trưởng tổ sản xuất, quản đốc phân xưởng, lãnh đạo công ty, người vận chuyển, giao nhận hàng, lái xe ...).

Giao UBND thị xã Điện Bàn phối hợp với thành phố Hội An khẩn trương thành lập ngay các chốt kiểm soát dịch bệnh tại các vùng giáp ranh để quản lý chặt người đi/về giữa 02 địa phương, góp phần ngăn ngừa dịch bệnh lây ra cộng đồng.

Đối với người Đà Nẵng vào Hội An và Điện Bàn: UBND thành phố Hội An và UBND thị xã Điện Bàn thực hiện nghiêm chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 4596/UBND-KGVX ngày 22/7/2021 về tăng cường thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, khẩn trương rà soát, tiến hành lấy mẫu xét nghiệm đối với tất cả công dân từ thành phố Đà Nẵng về tại địa phương từ 12h00 ngày 20/7/2021 đến 12h00 ngày 22/7/2021.

Giao Công an tỉnh tăng cường quản lý, giám sát chặt chẽ tại các chốt; xử lý linh hoạt người qua/lại, nhất là các trường hợp đặc biệt/cấp thiết (đám tang, vận chuyển hàng hóa thiết yếu…); chỉ đạo các địa phương, đơn vị trực thuộc khẩn trương điều tra, xử lý nghiêm các trường hợp khai báo y tế không trung thực, không chấp hành các quy định về phòng, chống dịch, gây lây lan dịch bệnh ra cộng đồng theo đúng chỉ đạo của UBND tỉnh tại Thông báo 274/TB-UBND ngày 13/7/2021.

Đối với các nhà quản lý, chuyên gia, người lao động thuê phòng nghỉ của các khách sạn, homestay… trên địa bàn thành phố Hội An; UBND tỉnh thống nhất cho phép các trường hợp này được đến nhà máy, xí nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh ở các địa phương khác để làm việc với điều kiện trước khi ra thành phố phải có kết quả xét nghiệm âm tính với SAR-CoV-2 (03 ngày xét nghiệm/lần); kịp thời, báo cáo Tổ Giám sát và Tuyên truyền phòng, chống dịch COVID-19 tại cộng đồng và UBND xã, phường nơi cư trú biết theo dõi chặt chẽ, kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh (nếu có).

Tải Thông báo đính kèm

Nguồn tin: https://quangnam.gov.vn


[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

ĐĂNG NHẬP

Tài khoản  
 
Tên Video
No records to display.
Bản quyền Ủy ban nhân dân huyện Nông Sơn
Giấy phép số: 07/GP-TTĐT cấp ngày 29/9/2017
Địa chỉ: Thôn Trung Hạ, xã Quế Trung, huyện Nông Sơn, Tỉnh Quảng Nam.
Điện thoại: 0235 3650 888 - Fax: 02353 650 557
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)