Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10

Chi tiết tin tức

Đất và Người Nông Sơn

NÔNG SƠN GẦN 7 NĂM XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI

Ngày đăng: 10:47 | 20/08 Lượt xem: 1528

Nông Sơn đi vào xây dựng nông thôn mới sau khi thành lập huyện 3 năm (6/2008- 6/2011); bước đầu thực hiện chủ trương này hầu như mọi thứ đều mới bắt đầu. Cơ sở vật chất, kỹ thuật phục vụ cho sản xuất, dân sinh, phát triển kinh tế- xã hội của huyện không đáp ứng theo yêu cầu xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011- 2015.

Qua đánh giá và phân tích vào cuối năm 2011, cả huyện mới đạt 2 tiêu chí đó là tiêu chí văn hóa và tiêu chí an ninh trật tự. Tuy nhiên giai đoạn 2011- 2015 phải đăng ký 20% số xã về dích nông thôn mới vào năm 2015, đây là vấn đề vô cùng khó khăn đối với một huyện mới chia tách. Thu nhập bình quân đầu người ở mức thấp, tỷ lệ hộ nghèo còn cao 58,08% (năm 2011), nhà tạm bợ, tranh tre nứa lá còn khá lớn, cơ sở vật chất hầu như chưa có gì, giao thông nông thôn, hệ thống thủy lợi xuống cấp hư hỏng nặng sau nhiều năm sử dụng, cơ sở vật chất văn hóa từ xã xuống thôn chỉ mới có xã Quế Trung và thôn Bình Yên của xã Phước Ninh; hệ thống điện còn nhiều bất cập, các tuyến đường giao thông huyết mạch như đường Phường Rạnh kết nối huyện Duy Xuyên, đường ĐT611 kết nối huyện Quế Sơn và các huyện lân cận chưa được đầu tư xây dựng; trạm y tế gần như 100% còn tạm bợ, chưa có Trung tâm Y tế huyện, đội ngũ cán bộ phần lớn chưa đạt chuẩn theo yêu cầu, đời sống của đại bộ phận người dân gặp nhiều khó khăn về nhiều mặt.

Từ thực trạng về điều kiện kinh tế- xã hội, an ninh quốc phòng như đã nêu, trên cơ sở các văn bản chỉ đạo của tỉnh, Huyện ủy, UBND huyện đã ban hành các văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện, đồng thời tuyên truyền rộng rãi đến nhân dân về chủ trương lớn này. Thứ nhất, tập trung thực hiện công tác lập Quy hoạch nông thôn mới, cùng với đó là chỉ đạo tập trung xây dựng đề án nông thôn mới theo Quyết định số: 491/QĐ-TTg và Quyết định số: 800/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, Huyện ủy đã ban hành Kết luận số 17-KL/HU, ngày 20/10/2011 tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW, ngày 05/8/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn gắn với thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010- 2015, định hướng đến năm 2020. Theo đó, phấn đấu 2 xã Quế Lộc và Quế Trung đạt 16- 17 tiêu chí, các xã còn lại đạt từ 5- 10 tiêu chí; song do huyện mới chia tách, điểm xuất phát thấp, bước vào xây dựng nông thôn mới toàn huyện chỉ đạt 02 tiêu chí nên đến cuối năm 2014, hai xã Quế Lộc và Quế Trung chỉ đạt 13- 15 tiêu chí, các xã còn lại đạt 5- 10 tiêu chí. Do vậy trong năm 2015 các xã điểm không được tỉnh bố trí nguồn lực.

Giai đoạn 2016- 2018 thực hiện bộ tiêu chí mới theo Quyết định 1980/QĐ-TTg ngày 17/10/2016, Huyện ủy đã ban hành Chỉ thị số 14-CT/HU với mục tiêu đến năm 2020, huyện Nông Sơn phải đạt 03 xã về đích nông thôn mới (NTM). Sau gần 7 năm thực hiện, Chương trình NTM đạt được những kết quả bước đầu, quan trọng: diện mạo nông thôn của huyện đổi thay; hạ tầng kinh tế- xã hội thiết yếu được đầu tư xây dựng mới hoặc nâng cấp; đời sống nông dân được cải thiện đáng kể, hộ nghèo giảm; nhiều nét đẹp văn hóa được phát huy, tình làng nghĩa xóm được vun đắp; hệ thống chính trị ở nông thôn từng bước được củng cố; dân chủ cơ sở được phát huy; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; vị thế của giai cấp nông dân ngày càng được nâng cao; đội ngũ cán bộ trưởng thành một bước.

Dồn điền- đổi thửa ở xã Sơn Viên
Dồn điền- đổi thửa ở xã Sơn Viên

Xác định xây dựng NTM không chỉ tập trung cho đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, các thiết chế văn hóa- xã hội mà việc làm thường xuyên và lâu dài của các cấp, các ngành, các địa phương là tập trung đẩy mạnh xây các mô hình phát triển sản xuất từ nhiều chương trình. Trong những năm qua, huyện huy động được khoảng 50 tỷ đồng, để hỗ trợ trong sản xuất nông nghiệp theo các cơ chế của tỉnh, tổ chức tập huấn hơn 257 lớp với 3.730 lượt cán bộ, nhân dân tham gia; triển khai thực hiện 86 mô hình trình diễn trong các lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản, lâm nghiệp cho khắp các địa phương. Nhiều mô hình đã mang lại thu nhập cao cho cộng đồng dân cư, sản lượng rừng trồng và năng suất sản lượng các loại cây trồng cạn năm sau cao hơn năm trước.

Công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân trong xây dựng cuộc sống mới được chú trọng, góp phần thúc đẩy kinh tế- xã hội phát triển, từng bước làm thay đổi sản xuất nông nghiệp và nông thôn, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân. Huyện đã tập trung tuyên truyền bằng nhiều hình thức như lắp đặt gần 350 pa-nô, áp phích, băng rôn, khẩu hiệu và 57 bia tuyên truyền về xây dựng NTM; tổ chức biên tập và phát sóng nhiều tin, bài, phóng sự về những mô hình hay về xây dựng NTM trên Đài Truyền thanh- Truyền hình huyện và cổng thông tin điện tử. Nhiều hình thức tuyên truyền phong phú được đẩy mạnh như phong trào “Dân vận khéo” kết hợp với xây dựng nông thôn mới; phong trào “Thắp sáng đường quê”; “Nông dân với xây dựng NTM”; mô hình “Phụ nữ xây dựng NTM” gắn với cuộc vận động “Gia đình 5 không, 3 sạch”; xây dựng “Tổ phụ nữ giúp dân”; chi Hội phụ nữ 3 sạch “sạch nhà, sạch đường, sạch ngõ”; duy trì mô hình “01 không, 03 có”... Qua báo cáo của các ngành và địa phương, nguồn vốn trực tiếp thực hiện Chương trình là 54,164 tỷ đồng. Huyện huy động gần 800 tỷ đồng đồng từ các chương trình dự án khác và đóng góp của nhân dân, xây dựng 61,125 km đường giao thông nông thôn, khoảng 20 cây cầu lớn nhỏ, 33,4 km kênh mương thủy lợi được kiên cố hóa; xây dựng, nâng cấp 03 hồ chứa nước, hơn 22 đập thời vụ, trạm bơm; xây dựng mới, nâng cấp 13 công trình nước sạch tập trung, 24 công trình nước sinh hoạt phân tán, đảm bảo nước sinh hoạt hợp vệ sinh cho gần 90% dân số của huyện, xây dựng 01 bãi thu gom rác thải, lắp đặt 200 hố thu gom rác thải độc hại trong nông nghiệp và xây dựng 57 cống rãnh thoát nước thải vệ sinh. Sửa chữa nâng cấp 18 trường học và các hạng mục phụ trợ khác; xây dựng mới 06 trụ sở xã; 21 nhà văn hóa thôn, sân thể thao xã, thôn; xây dựng mới 04 trạm y tế xã và Trung tâm Y tế huyện;... Hệ thống giáo dục trên địa bàn huyện được nâng cao, phổ cập giáo dục được hoàn thành ở các cấp học. Đến nay các xã đều đạt tiêu chuẩn phổ cập giáo dục trung học cơ sở, 02 trường đạt chuẩn quốc gia, có 6/7 trạm y tế đạt chuẩn quốc gia, 100% người dân đều được cấp thẻ bảo hiểm y tế. An ninh trật tự, an toàn xã hội luôn được giữ vững, lồng ghép có hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc với thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

Đến đầu năm 2018, tổng số tiêu chí của các xã trên địa bàn huyện đạt 84 tiêu chí, bình quân 12 tiêu chí/xã (Quế Lộc: 17 tiêu chí, Quế Trung 14 tiêu chí, Sơn Viên 13 tiêu chí, Phước Ninh 11 tiêu chí, Quế Ninh 11 tiêu chí, Quế Phước 10 tiêu chí, Quế Lâm 8 tiêu chí), không còn xã dưới 08 tiêu chí. So với cùng kỳ năm 2011, tăng 82 tiêu chí, bình quân mỗi năm tăng 11,7 tiêu chí, bình quân mỗi xã tăng 11,7 tiêu chí. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 18,04%, thu nhập bình quân đầu người từng bước nâng lên, trong đó xã Quế Lộc cán đích NTM, xã Quế Trung gần 25 triệu đồng/người/năm; người dân không còn ở nhà tạm bợ, dột nát.

Những kết quả đạt được sau gần 7 năm xây dựng nông thôn mới có ý nghĩa quan trọng, đã minh chứng cho sự tập trung lãnh đạo chỉ đạo của Đảng bộ, chính quyền và sự đồng thuận của nhân dân huyện nhà. Tuy nhiên, để đạt được mục tiêu hai xã về đích NTM vào cuối năm 2018, cần tiếp tục vào cuộc của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, tập trung nguồn lực cho phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập, hoàn thiện cơ sở hạ tầng, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, thực hiện tốt công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội; có như thế mới đạt được mục tiêu của Huyện ủy đề ra.


Tác giả: Phòng NN&PTNT huyện Nông Sơn

Nguồn tin: Trích từ tập san: "Nông Sơn - tự hào vững bước đi lên"


[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

ĐĂNG NHẬP

Tài khoản  
 
Tên Video
No records to display.
Bản quyền Ủy ban nhân dân huyện Nông Sơn
Giấy phép số: 07/GP-TTĐT cấp ngày 29/9/2017
Địa chỉ: Thôn Trung Hạ, xã Quế Trung, huyện Nông Sơn, Tỉnh Quảng Nam.
Điện thoại: 0235 3650 888 - Fax: 02353 650 557
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)