Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10

Chi tiết tin tức

Đất và Người Nông Sơn

LỰC LƯỢNG VŨ TRANG HUYỆN NÔNG SƠN 10 NĂM TRƯỞNG THÀNH

Ngày đăng: 15:21 | 30/08 Lượt xem: 1657

Thực hiện Nghị định số: 42/2008/NĐ-CP, ngày 08/4/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh địa giới hành chính thành hai đơn vị huyện Quế Sơn và huyện Nông Sơn, cùng với đó là lực lượng vũ trang (LLVT) của hai huyện cũng được chia tách.

Trải qua 10 năm xây dựng và trưởng thành LLVT huyện Nông Sơn từng bước lớn mạnh, tích cực tham mưu cho Đảng bộ, chính quyền địa phương tiếp tục giữ vững và củng cố thế trận Quốc phòng toàn dân, gắn với thế trận An ninh nhân dân ngày càng giữ vững chắc, bảo đảm ổn định chính trị - trật tự an toàn xã hội, tạo điều kiện phát triển kinh tế- văn hóa - xã hội, bảo đảm an sinh xã hội quyết tâm xây dựng huyện Nông Sơn ngày càng vững mạnh.

Với đội ngũ cán bộ được đào tạo cơ bản và có nhiều kinh nghiệm trong công tác quốc phòng, quân sự địa phương nhất là cán bộ chỉ huy quản lý, cùng với đó là đội ngũ trợ lý, nhân viên được biên chế đầy đủ, từng cán bộ, chiến sỹ luôn phấn đấu vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần vào kết quả chung của LLVT huyện nhà. Đến nay có những đồng chí trưởng thành bổ sung nguồn cán bộ chỉ huy, quản lý cho tỉnh, Quân khu.

Nhớ lại 10 năm trước khi mới chia tách huyện, điều kiện công tác sinh hoạt của đơn vị gặp nhiều khó khăn: nơi ăn, ở, làm việc sinh hoạt còn nhiều bề bộn; cơ sở vật chất, trang thiết bị còn nhiều thiếu thốn… Nhưng với quyết tâm cao, cán bộ, chiến sỹ đồng tâm hiệp lực vượt qua khó khăn phấn đấu hoàn thành khá tốt các chỉ tiêu nhiệm vụ hàng năm và 3 năm liên tiếp giữ được phong trào thi đua xếp thứ 3 trong cụm thi đua 6 huyện miền núi (2011-2013), trong đó nổi lên một số nhiệm vụ lớn như:

- Công tác sẵn sàng chiến đấu được duy trì nghiêm túc từ huyện đến xã bảo đảm vũ khí trang bị đầy đủ theo hướng dẫn của trên.

- Công tác xây dựng dân quân tự vệ, dự bị động viên luôn được  quan tâm đúng mức cả về số lượng và chất lượng.

- Công tác đăng ký quản lý quân nhân dự bị được tiến hành chặt chẽ, biên chế sắp xếp đúng chuyên nghiệp quân sự, bảo đảm khả năng sẵn sang động viên, tham gia huấn luyện hàng năm đầy đủ; đến nay đạt 9,97% so với lực lượng.

- Công tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ hàng năm đạt và vượt chỉ tiêu giao, cả chất lượng và số lượng không để loại trả sau giao quân.

Lễ giao quân năm 2017
Lễ giao quân năm 2017

- Công tác huấn luyện cho các đối tượng hàng năm được quan tâm đúng mức, triển khai chặt chẽ các khâu, các bước, đúng quy trình bảo đảm nội dung chương trình, thời gian với phương châm “cơ bản, thiết thực, vững chắc” học đến đâu kiểm tra đến đó giúp cho cán bộ, chiến sĩ LLVT huyện nhận thức đầy đủ âm mưu thủ đoạn chống phá các thế lực thù địch, nhận rõ đối tác, đối tượng tác chiến của ta hiện nay, đồng thời hiểu rõ quan điểm đường lối đổi mới đất nước của Đảng, Nhà nước ta; nắm chắc yêu cầu nhiệm vụ cách mạng, sẵn sàng làm thất bại mọi âm mưu phá hoại của kẻ thù.

- Công tác hội thao, hội thi có sự đầu tư đúng mức, có nhiều chuyển biến tích cực cả về nhân tài, vật lực; từ đó nhiều hội thi đều đạt giải.

- Công tác Đảng, công tác chính trị được triển khai thực hiện khá đồng bộ theo tinh thần Nghị quyết 28 của Bộ Chính trị, đó là: Đảng lãnh đạo, chính quyền điều hành, các ban ngành, đoàn thể tham mưu, trong đó Quân sự, Công an làm nòng cốt trong xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân ngày càng vững chắc, được thể hiện rõ nét ở việc triển khai các đợt diễn tập cơ chế cấp huyện, xã hằng năm có chất lượng, qua đó giúp cho cán bộ từ huyện đến xã nắm rõ hơn về phương pháp tác phong phối hợp hiệp đồng trong tác chiến phòng thủ.

- Để giữ vững nguyên tắc lãnh đạo của Đảng, trong 10 năm qua, Đảng bộ Quân sự huyện tổ chức Đại hội Đảng bộ 2 lần (2010- 2015; 2015-2020) để bầu ra Ban Chấp hành mới với những người có đủ phẩm chất, năng lực lãnh đạo LLVT hoàn thành nhiệm vụ trên giao, thường xuyên bổ sung, kiện toàn Ban Chấp hành đủ số lượng khi có biến động, giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, xây dựng Đảng luôn trong sạch vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Công tác giáo dục chính trị tư tưởng được đổi mới và tiến hành thường xuyên, giữ vững trận địa tư tưởng trong LLVT triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW về học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng” ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Phát huy truyền thống cống hiến tài năng xứng danh Bộ đội Cụ Hồ, nhiều cán bộ đảng viên tự giác đăng ký phần việc làm theo và trở thành tấm gương sáng để đơn vị học tập noi gương, tuy chưa nhiều nhưng thể hiện khá rõ nét ở bước “làm theo”.

Nêu cao tinh thần đoàn kết nội bộ, đoàn kết quân dân tích cực tham gia vào các chủ trương, phong trào, các cuộc vận động của trên và các địa phương như: Xóa hộ đói, giảm hộ nghèo; lực lượng vũ trang chung tay xây dựng nông thôn mới, thực hiện “Hũ gạo vì người nghèo”, phong trào đền ơn đáp nghĩa… với nhiều việc làm thiết thực mang lại hiệu quả cao. Thăm và tặng quà cho các đối tượng chính sách, người nghèo, học sinh nghèo học giỏi với tổng kinh phí gần 20 triệu đồng; nhận phụng dưỡng một Mẹ Việt Nam anh hùng; quy tập hàng trăm mộ liệt sĩ đưa vào nghĩa trang.

Công tác dân vận giúp dân khắc phục hậu quả thiên tai, làm đường giao thông nông thôn, nạo vét kênh mương nội đồng… trên hàng trăm ngày công góp phần tích cực vào an sinh xã hội, từng bước cải thiện đời sống vật chất, tinh thần cho lực lượng vũ trang và nhân dân địa phương, đã góp phần vào việc phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng an ninh làm cho Nông Sơn ngày càng thay da đổi thịt, tạo nên diện mạo mới đáp ứng nhu cầu đời sống nhân dân.

Công tác hậu cần- tài chính còn nhiều khó khăn, cơ sở vật chất trang thiết bị chưa bảo đảm đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trên giao. Song với sự nỗ lực quyết tâm của Đảng ủy- Ban Chỉ huy lực lượng vũ trang huyện từng bước nâng cấp nơi ăn ở, làm việc; xây dựng biển bảng chính quy; xây dựng cảnh quan môi trường. Ngoài việc xây dựng cơ quan còn bảo đảm trang phục dụng cụ cấp dưỡng đủ cho đại đội động viên nhanh của huyện, hỗ trợ trang thiết bị máy tính cho Ban Chỉ huy quân sự xã Quế Lâm, Phước Ninh. Đó là sự quan tâm đầy trách nhiệm của cấp ủy đảng, chính quyền giành cho LLVT trong thời gian qua. Nhờ sự quan tâm đó mà công tác hậu cần- kỹ thuật hằng năm đều hoàn thành chỉ tiêu giao.

Công tác kỹ thuật luôn bảo đảm theo tinh thần Cuộc vận động 50 “Quản lý, khai thác vũ khí thiết bị tốt, bền, an toàn tiết kiệm và an toàn giao thông”, bảo đảm vũ khí trang bị từ huyện đến cơ sở kịp thời phục vụ cho nhiệm vụ huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, diễn tập, hội thi hội thao… Từ kết quả đạt được, trong những năm qua, LLVT huyện có trên 48 lượt tập thể được khen thưởng, trong đó 05 tập thể tặng danh hiệu “Đơn vị tiên tiến” trên 200 lượt cá nhân được khen thưởng các loại, 22 cá nhân được công nhận chiến sĩ thi đua cấp cơ sở. Ban Chỉ huy quân sự huyện được UBND tỉnh tặng bằng khen vì đã hoàn thành tốt nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương (2011- 2013), tặng bằng khen về công tác giáo dục quốc phòng an ninh (từ 2010- 2017).

Những kết quả đạt được nêu trên thể hiện được vai trò tham mưu của Đảng ủy- Ban Chỉ huy và sự nỗ lực phấn đấu của đội ngũ cán bộ quân sự từ huyện đến xã góp phần xây dựng LLVT huyện từng bước trưởng thành trong 10 năm qua.

Tác giả: Trung tá Trương Xuân Phúc

Nguồn tin: Trích từ tập san: "Nông Sơn - tự hào vững bước đi lên"


[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

ĐĂNG NHẬP

Tài khoản  
 
Tên Video
No records to display.
Bản quyền Ủy ban nhân dân huyện Nông Sơn
Giấy phép số: 07/GP-TTĐT cấp ngày 29/9/2017
Địa chỉ: Thôn Trung Hạ, xã Quế Trung, huyện Nông Sơn, Tỉnh Quảng Nam.
Điện thoại: 0235 3650 888 - Fax: 02353 650 557
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)