Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10

Chi tiết tin tức

Xây dựng Đảng và Hệ thống chính trị

Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 11-NQ/TW ngày 27/4/2007 của Bộ Chính trị (Khóa X)

Ngày đăng: 9:12 | 23/09 Lượt xem: 26763

Ngày 20/9/2016, Huyện ủy Nông Sơn tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình hành động số 09-CTr/TU, ngày 26/6/2007 của Tỉnh ủy về triển khai, thực hiện Nghị quyết 11- NQ/TW, ngày 27/4/2007 của Bộ Chính trị (khóa X) về "công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước".

Dự hội nghị có các đồng chí ủy viên ban chấp hành đảng bộ huyện; đại diện lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành, mặt trận, các đoàn thể huyện; bí thư các chi, đảng bộ trực thuộc huyện ủy; các đồng chí ủy viên ban thường vụ Hội LHPN huyện; chủ tịch UBND, chủ tịch Hội LHPN các xã và các tập thể, cá nhân được khen thưởng. Đồng chí Nguyễn Quang Khánh - TUV, Bí thư Huyện ủy chủ trì và phát biểu khai mạc hội nghị.  

     Báo cáo trình bày tại hội nghị nêu rõ: Qua 10 năm quán triệt và tổ chức triển khai thực hiện Chương trình hành động số 09-CTr/TU, ngày 26/6/2007 của Tỉnh ủy Quảng Nam về triển khai, thực hiện Nghị quyết 11- NQ/TW, ngày 27/4/2007 của Bộ Chính trị (khóa X) về "công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước" (gọi tắt là Nghị quyết 11), Huyện ủy đã chỉ đạo các chi, đảng bộ trực thuộc triển khai Nghị quyết đến với cán bộ, đảng viên và nhân dân trong huyện; Hội LHPN huyện tổ chức triển khai nghị quyết đến 100% cơ sở Hội và đưa nội dung thực hiện Nghị quyết này là một trong những tiêu chí đánh giá, xếp loại hàng năm của các cấp hội. Nhờ đó đã góp phần làm chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động của các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các ban, ngành, đoàn thể, quan tâm nhiều hơn đến tính đặc thù của giới nữ và mục tiêu bình đẳng giới trên các lĩnh vực như nâng cao trình độ học vấn, đào tạo nghề, tư vấn giới thiệu việc làm, chăm sóc sức khỏe sinh sản, phát triển kinh tế gia đình và trong quy hoạch, đào tạo, bố trí, sử dụng cán bộ nữ. Các cơ quan tham mưu về công tác cán bộ đã nhận thức rõ hơn về công tác cán bộ nữ, đánh giá năng lực của cán bộ nữ khách quan hơn, mạnh dạn quy hoạch, đào tạo, bố trí cán bộ nữ vào vị trí lãnh đạo trong hệ thống chính trị các cấp, tạo điều kiện thuận lợi cho phụ nữ phát triển về mọi mặt, góp phần cống hiến ngày càng nhiều vào sự phát triển chung của huyện.

          Công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho lao động nữ được quan tâm hơn; các hoạt động hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế gia đình được đẩy mạnh, nhiều mô hình giúp phụ nữ nghèo được duy trì và phát triển sâu rộng trong cộng đồng; các phong trào giúp nhau làm kinh tế đã thực sự đem lại hiệu quả góp phần đáng kể vào công tác giảm nghèo của huyện. Từ năm 2014 đến nay, phong trào mỗi chi hội nhận giúp đỡ từ 1 - 2 phụ nữ nghèo thoát nghèo bền vững (đối với chi hội không có hộ phụ nữ nghèo thì giúp hộ cận nghèo, hộ khó khăn) đã giúp cho 231 chị, có 47 chị thoát nghèo bền vững.  Công tác chăm sóc sức khỏe sinh sản cho phụ nữ được quan tâm; thường xuyên hỗ trợ, tạo điều kiện cho phụ nữ tham gia học tập tiếp cận thông tin và hưởng thụ các dịch vụ văn hóa, chăm sóc sức khỏe, bảo vệ bà mẹ trẻ em. Đến nay, có 100% phụ nữ trong độ tuổi từ 15 - 40 được xóa mù chữ, 100% phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ được tiếp cận các dịch vụ y tế  khám, chữa bệnh;.

Công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng và chính sách phát triển đội ngũ cán bộ nữ được chú trọng. Hiện nay, trên địa bàn huyện, số cán bộ nữ có trình độ chuyên môn đại học, cao đẳng 209 đồng chí; trung cấp 101 đồng chí. Trình độ lý luận chính trị: cao cấp 06 đồng chí, trung cấp 73 đồng chí. Cán bộ nữ giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý ở các ban, ngành, Mặt trận, các đoàn thể tương đương ở cấp huyện 15 đồng chí; cấp xã 51/177 đồng chí, chiếm 29%; ngành giáo dục - đào tạo 19/35 đồng chí, tỷ lệ 54,3%; ngành y tế 5/7 đồng chí, tỷ lệ 57,14%. Cán bộ nữ tham gia cấp ủy huyện, xã nhiệm kỳ 2015 - 2020 và tham gia hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 đều tăng so với nhiệm kỳ trước. Công tác phát triển đảng viên nữ là một trong những tiêu chí đánh giá chi, đảng bộ trong sạch vững mạnh hàng năm. Từ năm 2007 - 2016, cấp uỷ các cấp đã xem xét, kết nạp mới 32 đảng viên nữ nâng tổng số đảng viên nữ  đến ngày 30/7/2016 là 377 chị/ 1.191 đảng viên toàn huyện, tỷ lệ 31,65%.

 

 

Công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc xây dựng, củng cố tổ chức, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các cấp hội phụ nữ được cấp uỷ đặc biệt quan tâm, các cấp Hội thường xuyên đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, đa dạng hóa các loại hình hoạt động thu hút hội viên vào tổ chức hội. Cụ thể, hội đã khảo sát xây dựng 06 câu lạc bộ (CLB) gia đình hạnh phúc, 02 CLB phòng chống bạo lực gia đình, 01 CLB mẹ chồng nàng dâu, 03 CLB phụ nữ cao tuổi, 01 câu lạc bộ và 01 chi hội phụ nữ tiểu thương, 06 CLB phụ nữ phát tiển kinh tế, 03 CLB phụ nữ phòng chống TNXH và HIV/AIDS, 06 CLB bố mẹ nuôi dạy con tốt đã thu hút gần 1.000 thành viên tham gia, bên cạnh đó các cấp Hội phụ nữ còn đổi mới được nhiều nội dung và cách thức sinh hoạt thiết thực, đi vào cuộc sống, tâm tư nguyện vọng của mọi tầng lớp hội viên, phụ nữ.  Chính vì vậy, chị em đến với tổ chức hội ngày càng đông; từ số hội viên ban đầu ngày thành lập huyện là 3.736 chị, đến nay đã phát triển được 1.854 hội viên mới, nâng tổng số hội viên trong toàn huyện lên là 5.837 hội viên, có 85,12% hộ gia đình có phụ nữ từ 18 tuổi trở lên ít nhất có 01 hội viên, hội viên nòng cốt đạt 13%, hội viên đóng hội phí đạt 100%, số cơ sở hội xếp loại vững mạnh là 7 cơ sở (đạt 100%), không có cơ sở trung bình, yếu kém. Phong trào trào phụ nữ huyện có nhiều bước phát triển mới, từ một huyện miền núi, mới được thành lập còn nhiều khó khăn nhưng với sự nổ lực phấn đấu của tập thể cán bộ, hội viên phụ nữ huyện, từ năm 2008 đến nay luôn được Hội LHPN tỉnh đánh giá là đơn vị xuất sắc, nhiều năm liền dẫn nhất, nhì cụm thi đua 9 huyện miền núi; được các cấp, các ngành và Hội cấp trên khen thưởng: Trung ương Hội LHPN Việt Nam tặng 07 Bằng khen, 02 Cờ thi đua và 03 Bằng khen của UBND tỉnh Quảng Nam, 05 Bằng khen của Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh và nhiều Giấy khen của UBND huyện. Năm 2012 được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen.

Qua 10 năm triển khai thực hiện Nghị quyết 11 của Bộ Chính trị đã rút ra một số tồn tại, hạn chế, nguyên nhân và một số bài học kinh nghiệm thực tiễn, thiết thực, đó là:

Một là, biết tranh thủ sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng về tổ chức triển khai, phổ biến và quán triệt nghị quyết một cách nghiêm túc, đồng thời lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng tổ chức và hoạt động của hội sát với tình hình thực tế của địa phương; tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của Hội thì nơi đó tổ chức Hội phát triển sâu rộng, phong trào của Hội đảm bảo chất lượng và hiệu quả.

 Hai là,  yếu tố rất quan trọng, có tính quyết định sự thành công của đội ngũ cán bộ nữ là sự cố gắng vươn lên của chính các chị vừa đảm bảo việc nước, vừa đảm bảo việc nhà khi giữ vai trò, vị trí trung tâm của các mối quan hệ trong thực hiện bình đẳng giới.

Ba là, các cấp Hội phải biết tranh thủ sự quan tâm giúp đỡ của chính quyền các cấp, sự phối hợp chặt chẽ với Mặt trận Tổ quốc và các ban, ngành, đoàn thể để tạo nên sức mạnh tổng hợp trong việc tập hợp và phát huy vai trò của tổ chức Hội, phát huy quyền làm chủ, lắng nghe ý kiến của hội viên phụ nữ, nắm được tâm tư nguyện vọng của hội viên phụ nữ để có phương pháp vận động hợp lý.

Bốn là, công tác phụ nữ là phải thường xuyên đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, phù hợp với từng lứa tuổi, từng địa vị xã hội khác nhau; tập trung hướng các hoạt động về cơ sở.

Nhân dịp này, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đã tặng Giấy khen cho 03 tập thể và 03 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết 11-NQ/TW của Bộ Chính trị.

Tác giả: VP Huyện ủy

Nguồn tin: VP Huyện ủy


[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

ĐĂNG NHẬP

Tài khoản  
 
Tên Video
No records to display.
Bản quyền Ủy ban nhân dân huyện Nông Sơn
Giấy phép số: 07/GP-TTĐT cấp ngày 29/9/2017
Địa chỉ: Thôn Trung Hạ, xã Quế Trung, huyện Nông Sơn, Tỉnh Quảng Nam.
Điện thoại: 0235 3650 888 - Fax: 02353 650 557
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)