Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10

Chi tiết tin tức

Xây dựng Đảng và Hệ thống chính trị

Hội nghị quán triệt, triển khai Nghị quyết 04-NQ/TU ngày 12/8/2016 của Tỉnh ủy (Khóa XXI)

Ngày đăng: 9:20 | 23/09 Lượt xem: 4585

Sáng ngày 20/9/2016, Huyện ủy Nông Sơn tổ chức Hội nghị quán triệt và triển khai kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU, ngày 12/8/2016 của Tỉnh ủy (khóa XXI) về nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, kiện toàn tổ chức bộ máy giai đoạn 2016 - 2020 và định hướng đến năm 2025 (gọi tắt là Nghị quyết số 04-NQ/TU của Tỉnh ủy, khóa XXI) cho đội ngũ cán bộ chủ chốt trong huyện.

Dự hội nghị có các đồng chí ủy viên ban chấp hành đảng bộ huyện; ủy viên ủy ban kiểm tra huyện ủy; lãnh đạo các cơ quan tham mưu, giúp việc huyện ủy; các đồng chí bí thư, phó bí thư các chi, đảng bộ trực thuộc huyện ủy; thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện. Đồng chí Nguyễn Quang Khánh - TUV, Bí thư Huyện ủy chủ trì và phát biểu khai mạc hội nghị.

Với mục đích, yêu cầu là nâng cao tinh thần trách nhiệm của bí thư cấp ủy, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trong việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU của Tỉnh ủy (khóa XXI); nhận thức rõ các quan điểm, mục tiêu, chủ trương, yêu cầu, nội dung, quy trình công tác cán bộ đã được nêu trong các nhóm nhiệm vụ và giải pháp của Nghị quyết. Nắm vững những định hướng và mục tiêu chủ yếu về công tác cán bộ mà Nghị quyết 04-NQ/TU của Tỉnh ủy (khóa XXI) đề ra; đồng thời liên hệ, đối chiếu với thực trạng đội ngũ cán bộ, công chức của địa phương, đơn vị; từng cấp, từng ngành, từng tổ chức cơ sở đảng, cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện về công tác cán bộ nhằm xây dựng và phát triển đội ngũ cán bộ, công chức vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

Ngoài những nội dung cơ bản của Nghị quyết số 04-NQ/TU của Tỉnh ủy (khóa XXI), hội nghị đã nghe đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức Huyện ủy triển khai Kế hoạch số 21-KH/HU, ngày 16/9/2016 của Ban Thường vụ Huyện ủy về triển khai quán triệt và tổ chức thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU, ngày 12/8/2016 của Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, kiện toàn tổ chức bộ máy giai đoạn 2016 - 2020 và định hướng đến năm 2025. Trong đó, nêu rõ mục đích, yêu cầu; phân công trách nhiệm tổ chức thực hiện đối với các chi, đảng bộ trực thuộc và các cơ quan liên quan; thời gian hoàn thành… trọng tâm là xây dựng: Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU của Tỉnh ủy (khóa XXI) phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, địa phương; đề án xác định vị trí việc làm, sắp xếp lại bộ máy tổ chức tinh gọn và đề án tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức từ nay đến năm 2021; kế hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức giai đoạn 2016 - 2020, định hướng đến năm 2025; đề án sắp xếp, cơ cấu lại tổ chức, biên chế và đề án vị trí việc làm các phòng, ban, đơn vị, các tổ chức hội trực thuộc UBND huyện; đề án tinh giản biên chế theo Nghị định 108/2014-NĐ/CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ; đề án chuyển đổi vị trí công tác của cán bộ, công chức theo quy định của pháp luật và Luật Phòng chống tham nhũng; công tác kiểm tra, giám sát v.v…

Tác giả: VP Huyện ủy

Nguồn tin: VP Huyện ủy


[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

ĐĂNG NHẬP

Tài khoản  
 
Tên Video
No records to display.
Bản quyền Ủy ban nhân dân huyện Nông Sơn
Giấy phép số: 07/GP-TTĐT cấp ngày 29/9/2017
Địa chỉ: Thôn Trung Hạ, xã Quế Trung, huyện Nông Sơn, Tỉnh Quảng Nam.
Điện thoại: 0235 3650 888 - Fax: 02353 650 557
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)