Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10

Chi tiết tin tức

Xây dựng Đảng và Hệ thống chính trị

Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ tại Chi bộ KBNN Nông Sơn

Ngày đăng: 15:26 | 15/03 Lượt xem: 603

Với quan điểm nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ là một nhiệm vụ, đồng thời là giải pháp quan trọng để xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh, thời gian qua, Chi bộ Kho bạc Nhà nước (KBNN) Nông Sơn luôn chú trọng thực hiện nhiệm vụ này. Qua đó, chất lượng sinh hoạt của chi bộ từng bước được nâng lên, góp phần cho việc đánh giá, xếp loại chất lượng chi bộ và đảng viên hàng năm được thực chất hơn.

Chi bộ KBNN Nông Sơn thuộc Đảng bộ KBNN Quảng Nam, đến nay có 8 đảng viên (chiếm 80% tổng số công chức của đơn vị) là hạt nhân lãnh đạo đơn vị thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ chính trị ở cơ sở, tham gia xây dựng và thực hiện có hiệu quả các chương trình, kế hoạch công tác của cấp ủy cấp trên và của chi bộ. Đồng chí Nguyễn Hữu Phương – Bí thư Chi bộ KBNN Nông Sơn cho biết, chi bộ tổ chức sinh hoạt định kỳ ngày thứ năm tuần cuối cùng hàng tháng. Trước khi sinh hoạt, chi ủy chuẩn bị kế hoạch, nội dung, cách thức để tổ chức sinh hoạt chính trị tư tưởng và triển khai quán triệt các nghị quyết, chỉ thị và văn bản của cấp trên đến đảng viên, lồng ghép sinh hoạt nội dung “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Mỗi kỳ họp, chi ủy đều dành thời gian để đảng viên thảo luận sâu hơn về kết quả thực hiện công tác tháng trước và kế hoạch thực hiện nhiệm vụ công tác tháng tới hoặc tập trung thảo luận về một số nhiệm vụ phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo của chi bộ.

Theo đồng chí Phương, trong sinh hoạt chi bộ, chi bộ thường xuyên tuyên truyền, giáo dục chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Năm 2020, 100% đảng viên và quần chúng tham gia học tập đầy đủ nghị quyết, chỉ thị, kết luận ... của Trung ương, cấp ủy cấp trên theo kế hoạch và chỉ đạo Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh,... Đối với những vấn đề thời sự, các vấn đề dư luận quan tâm, chi bộ thường xuyên nắm bắt và tuyên truyền cho đảng viên, quần chúng những thông tin chính thống, định hướng giúp đảng viên, quần chúng có nhận thức đúng đắn, góp phần phản bác lại các luận điệu tuyên truyền, nói xấu Đảng, Nhà nước của các thế lực thù địch, tạo niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng đối với đảng viên, quần chúng trong toàn chi bộ. Thường xuyên giáo dục chính trị, tư tưởng trong công chức, đảng viên, đặc biệt làm tốt công tác tư tưởng và giáo dục tư tưởng về tổ chức triển khai nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về “tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “ tự diễn biến”, “ tự chuyển hóa” trong nội bộ”.  Triển khai cho cán bộ, đảng viên đăng ký tu dưỡng, rèn luyện, nêu gương theo Công văn số 555-CVĐUK, ngày 31/7/2019 của Ban Thường vụ Đảng ủy khối, gắn với chuyên đề năm 2020 về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Trong đó chú ý một số vấn đề, như cán bộ, đảng viên tuyệt đối không tham gia bài bạc, cá độ và các tệ nạn xã hội; uống rượu, bia khi tham gia giao thông ... Năm 2020, 100% đảng viên đã thực hiện đăng ký cam kết nêu gương. Có thể nói, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác đã thực sự góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng và đạo đức, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức đủ năng lực, phẩm chất, ngang tầm nhiệm vụ. Qua đó, từng cán bộ, đảng viên thể hiện phong cách giao tiếp ứng xử nhẹ nhàng, lịch sự, nói năng nhã nhặn, tạo cho khách hàng tâm lý thoải mái. Đây cũng chính là vấn đề cốt lõi của mục tiêu cải cách hành chính, lấy sự hài lòng của khách hàng làm trung tâm mà KBNN Nông Sơn đã và đang thực hiện.

Trong thời gian tới, Chi bộ KBNN Nông Sơn tiếp tục quán triệt, đôn đốc thực hiện tốt Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW, ngày 06/7/ 2019 của Ban Tổ chức Trung ương “Một số vấn đề về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ”; Quy định số 15-QĐi/TU, ngày 14/11/ 2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và hướng dẫn của Ban Thường vụ Đảng ủy khối về khung tiêu chí đánh giá, xếp loại chất lượng sinh hoạt chi bộ. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc các yêu cầu về nội dung, yêu cầu trong sinh hoạt ban chấp hành cũng như trong sinh hoạt chi bộ phải đủ kỳ, chuẩn bị nội dung đầy đủ, thiết thực nhằm phát huy tốt nguyên tắc tập trung dân chủ và các quy định, quy chế làm việc của tổ chức Đảng. Với quyết tâm cao, chi ủy và toàn thể đảng viên Chi bộ KBNN Nông Sơn tiếp tục nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ để xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh năm 2021 và những năm tiếp theo.

Chi bộ KBNN Nông Sơn nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh.
Chi bộ KBNN Nông Sơn nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh.
Ra mắt Chi ủy Chi bộ KBNN Nông Sơn lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2023.
Ra mắt Chi ủy Chi bộ KBNN Nông Sơn lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2023.

Tác giả: TÂM LÊ - HỮU PHƯƠNG

Nguồn tin: Đài TT-TH Nông Sơn


[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

ĐĂNG NHẬP

Tài khoản  
 
Tên Video
No records to display.
Bản quyền Ủy ban nhân dân huyện Nông Sơn
Giấy phép số: 07/GP-TTĐT cấp ngày 29/9/2017
Địa chỉ: Thôn Trung Hạ, xã Quế Trung, huyện Nông Sơn, Tỉnh Quảng Nam.
Điện thoại: 0235 3650 888 - Fax: 02353 650 557
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)