Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10

Hướng dẫn thủ tục

Lĩnh vực:
select
Tên thủ tục:
STTThủ tục hành chính
First Page Previous Page
Next Page Last Page
Page size:
select
 145 items in 8 pages
21 Giải quyết khiếu nại lần đầu tại cấp huyện
22 Thủ tục cấp giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ
23 Thủ tục công nhận thay đổi, bổ sung thành viên Hội đồng quản lý quỹ
24 Thủ tục thay đổi giấy phép thành lập và công nhận điều lệ (sửa đổi, bổ sung) quỹ
25 Thủ tục cấp lại giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ
26 Thủ tục cho phép quỹ hoạt động trở lại sau khi bị tạm đình chỉ hoạt động
27 Thủ tục hợp nhất, sáp nhập, chia, tách quỹ
28 Thủ tục đổi tên quỹ
29 Thủ tục quỹ tự giải thể
30 Thủ tục công nhận quỹ đủ điều kiện hoạt động và công nhận thành viên Hội đồng quản lý quỹ
31 Thông báo thuyên chuyển nơi hoạt động tôn giáo của chức sắc, nhà tu hành
32 Chia, tách; sáp nhập; hợp nhất hội
33 Phê duyệt điều lệ hội
34 Thực hiện hỗ trợ khi hòa giải viên gặp tai nạn hoặc rủi ro ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng trong khi thực hiện hoạt động hòa giải
35 Giải quyết khiếu nại về bồi thường nhà nước lần hai
36 Giải quyết khiếu nại về bồi thường nhà nước lần đầu
37 Chi trả tiền bồi thường trong hoạt động quản lý hành chính
38 Chuyển giao quyết định giải quyết bồi thường
39 Giải quyết bồi thường tại cơ quan có trách nhiệm bồi thường trong hoạt động quản lý hành chính
40 Xác định cơ quan có trách nhiệm bồi thường

ĐĂNG NHẬP

Tài khoản  
 
Bản quyền Ủy ban nhân dân huyện Nông Sơn
Giấy phép số: 07/GP-TTĐT cấp ngày 29/9/2017
Địa chỉ: Thôn Trung Hạ, xã Quế Trung, huyện Nông Sơn, Tỉnh Quảng Nam.
Điện thoại: 0235 3650 888 - Fax: 02353 650 557
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)