Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10

Văn bản pháp luật của huyện

Nội dung tìm kiếm
Cơ quan ban hành
select
Từ ngày
Loại văn bản
select
Đến ngày
Lọc văn bản Xem tất cả
Số/ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
First Page Previous Page
Next Page Last Page
Page size:
select
 1375 items in 69 pages
04/BC-UBND 04/01/2015 Giải thích cách đánh giá, chấm điểm đối với những tiêu chí, tiêu chí thành phần không có tài liệu kiểm chứng
03/BCĐ-UBND 03/01/2015 Bảng tổng hợp kết quả tự đánh giá, chẩm điểm tiêu chí, tiêu chí thành phần chỉ số CCHC của huyện Nông Sơn năm 2014
13/TB-HĐND 25/12/2014 Kết quả kỳ họp thứ 11, HDND huyện khóa X nhiệm kỳ 2011-2016
10/NQ-HĐND 25/12/2014 Xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân huyện bầu
11/NQ-HDND 25/12/2014 Xác nhận kết quả bầu cử bổ sung chức danh Trưởng Ban KT-XH Hội đồng nhân dân huyện Nông Sơn Khóa X, nhiệm kỳ 2011-2016
12/NQ-HDND 25/12/2014 Xác nhận kết quả bầu cử bổ sung Ủy viện Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân huyện Nông Sơn Khóa X, nhiệm kỳ 2011-2016
13/NQ-HDND 25/12/2014 Về xác nhận kết quả miễn nhiệm chức danh Trưởng ban KT-XH HDND huyện khóa X, nhiệm kỳ 2011-2016
14/NQ-HĐND 25/12/2014 Về chương trình hoạt động của HDND huyện Nông Sơn năm 2015
15/NQ-HĐND 25/12/2014 Phân bổ dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước và vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2015
16/NQ-HĐND 25/12/2014 Phê duyệt dự toán kinh phí hoạt động của HĐND huyện năm 2015
17/NQ-HDND 25/12/2014 Về nhiệm vụ phát triển KT-XH, ANQP năm 2015
3697/QĐ-UBND 19/12/2014 Banh hành một số chủ trương, biện pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2015
17/UBND-NC 22/01/2014 V/v khuyến cáo đảm bảo an toàn PCCC trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Ngọ 2014
06/KH-UBND 21/01/2014 Triển khai công tác xây dựng, thẩm định, kiểm tra, xử lý, rà soát hệ thống văn bản qppl trên địa bàn huyện năm 2014
10/UBND-KT 15/01/2014 V/v bán hàng điện dân dụng phục vụ nhân dân dịp Tết - Nguyên đán Giáp Ngọ 2014
29/QĐ-UBND 14/01/2014 Về việc sửa đổi bổ sung một số nội dung tại Quyết định số 2093/QĐ-UBND ngày 24/10/2013 của UBND huyện Nông Sơn
14/QĐ-UBND 13/01/2014 Ban hành Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo Chương trình MTQG xây dựng NTM giai đoạn 2010-2020 huyện Nông Sơn
07/UBND 13/01/2014 Nội dung kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp UBND huyện
05/KH-UBND 13/01/2014 Tổ chức các hoạt động phục vụ tết Nguyên đán Giáp Ngọ năm 2014
11/UBND-KT 11/01/2014 V/v cho phép rút dự toán để chi trả lương, tiền công, trợ cấp của tháng 02 trong tháng 01 năm 2014

ĐĂNG NHẬP

Tài khoản  
 
Bản quyền Ủy ban nhân dân huyện Nông Sơn
Giấy phép số: 07/GP-TTĐT cấp ngày 29/9/2017
Địa chỉ: Thôn Trung Hạ, xã Quế Trung, huyện Nông Sơn, Tỉnh Quảng Nam.
Điện thoại: 0235 3650 888 - Fax: 02353 650 557
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)