Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10

Người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí

Đơn vị

Người phát ngôn;

Chức vụ

Điện thoại

(cơ quan/di động)

Hộp thư điện tử

UBND huyện Nông Sơn

Ông Nguyễn Văn Hoà– Chủ tịch

CQ:02353.505.991

hoanv5@quangnam.gov.vn

UBND xã Quế Lộc

Hồ Chánh Lập - Chủ tịch UBND xã 0973.820.442 laphc@quangnam.gov.vn

UBND xã Sơn Viên

Ông Đỗ Tiến Trọng- Chủ tịch UBND xã

0973.717.511

trongdt@quangnam.gov.vn

UBND xã Quế Trung

Ông Nguyễn Văn Lanh- Chủ tịch UBND xã

0974.159.567 lanhnv1@quangnam.gov.vn
UBND xã Ninh Phước Lê Quốc Sỹ - Chủ tịch UBND xã 0918.206.483 sylq@quangnam.gov.vn

UBND xã Phước Ninh

Phan Quang Trung - Chủ tịch UBND xã 0914.237.979 trungqp@quangnam.gov.vn

UBND xã Quế Lâm

Ông Trần Văn Sang - Chủ tịch

034.264.4432

sangt@quangnam.gov.vn

ĐĂNG NHẬP

Tài khoản  
 
Tên Video
No records to display.
Bản quyền Ủy ban nhân dân huyện Nông Sơn
Giấy phép số: 07/GP-TTĐT cấp ngày 29/9/2017
Địa chỉ: Thôn Trung Hạ, xã Quế Trung, huyện Nông Sơn, Tỉnh Quảng Nam.
Điện thoại: 0235 3650 888 - Fax: 02353 650 557
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)