Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10

QUY TRÌNH ISO


I. TÀI LIỆU ISO


STT 

 TÀI LIỆU
 
TẢI VỀ 

 01  Quyết định về việc thành lập Ban Chỉ đạo ISO 9001:2015
 02  Chính sách chất lượng-ISO 9001:2015   
 03  Mục Tiêu chất lượng- ISO 9001:2015  
 04  Sổ tay chất lượng ISO 9001:2015  
 05  Quy trình giải quyết hồ sơ thuộc lĩnh vực Giáo dục và đào tạo  
 06  Quy trình giải quyết hồ sơ thuộc lĩnh vực Kinh tế và Hạ tầng
 
 07  Quy trình giải quyết hồ sơ thuộc lĩnh vực LĐ-TB&XH
 
 08  Quy trình giải quyết hồ sơ thuộc lĩnh vực NN&PTNT
 
 09  Quy trình giải quyết hồ sơ thuộc lĩnh vực Nội vụ
 
 10  Quy trình giải quyết hồ sơ thuộc lĩnh vực Tài chính - Kế hoạch
 
 11  Quy trình giải quyết hồ sơ thuộc lĩnh vực Tài nguyên - Môi trường
 
 12  Quy trình giải quyết hồ sơ thuộc lĩnh vực Thanh tra
 
 13  Quy trình giải quyết hồ sơ thuộc lĩnh vực Văn phòng - Y tế
 
 14  Quy trình giải quyết hồ sơ thuộc lĩnh vực Văn hoá - Thông tin
 
 15  Quy trình giải quyết hồ sơ thuộc lĩnh vực Tư pháp
 
 16  Biểu mẫu kèm theo  

II. HỒ SƠ ISO

 STT
HỒ SƠ 


 TẢI VỀ
 
 01  Báo cáo đánh giá nội bộ  
 02  Biên bản kết luận cuộc họp  
 03  Quyết định Công bố  

ĐĂNG NHẬP

Tài khoản  
 
Bản quyền Ủy ban nhân dân huyện Nông Sơn
Giấy phép số: 07/GP-TTĐT cấp ngày 29/9/2017
Địa chỉ: Thôn Trung Hạ, xã Quế Trung, huyện Nông Sơn, Tỉnh Quảng Nam.
Điện thoại: 0235 3650 888 - Fax: 02353 650 557
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)